Przeszłość Demograficzna Polski 29

Marek Górny (red.)
ISSN: 0079-7189
Liczba stron: 176
Format B5, oprawa broszurowa

STUDIA

Marzena Liedke, Z badań nad prokreacją magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku

Konrad Rzemieniecki, Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku

Krystyna Górna, Śmierć „ze starości” — o ludziach starych i długowiecznych na podstawie wybranych metryk śląskich z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku

Anna Czop, Ruch naturalny ludności w parafii juncewskiej w latach 1801–1870 (na podstawie ksiąg metrykalnych)

Anitta Maksymowicz, Emigracja z Nadodrza Środkowego do Australii Południowej w XIX wieku. Zarys problematyki

KOMUNIKATY

Mateusz Wyżga, Urodzenia pozamałżeńskie w podkrakowskiej parafii Raciborowice w XVII–XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych

VARIA

Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za lata 2008–2009 — Piotr Rachwał

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter