Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy

Wojciech Horyń, Jan Maciejewski (red.)
ISBN: 978-83-229-2859-2
Liczba stron: 299
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Do rąk państwa oddajemy kolejną, trzecią już książkę, poruszającą problematykę związaną z andragogiką, andragogami, rozumianymi tu jako nauczyciele ludzi dorosłych. Mamy skromną nadzieję, że podobnie jak w poprzednich dwóch pozycjach: Nauczyciel andragog u progu XXI wieku oraz Nauczyciel andragog na początku XXI wieku znajdą państwo wiele przydatnych artykułów do pracy zawodowej oraz naukowej. Pozycja ta, naszym skromnym zdaniem, uzupełni pewną lukę w publikacjach podręcznikowych z obszaru andragogiki.

 

Ze Wstępu

 • Wstęp
 • Introduction

ROZDZIAŁ I: Andragodzy o andragogice

 • Janusz Tomiło, O niektórych determinantach edukacji dorosłych
 • Izabela Szymczak, Samokształcenie a edukacja permanentna dorosłych
 • Monika Wiktorowicz, Wiedza jako wartość. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe wobec koncepcji uczenia się całożyciowego
 • Ove Lind, The Crucial Encounter. Universities as a meeting place for critical thinking
 • Walentyna Wnuk, Różne obszary opieki nad ludźmi starszymi. Implikacje edukacyjne
 • Dorota Kowal, Zofia Szarota, Doradca zawodowy wobec problemów rynku pracy
 • Krzysztof Uściński, Książka - fast food czy Arka Przymierza?
 • Małgorzata Olejarz, O uczeniu się w Szkole Młodych Andragogów
 • Leszek Korzeniowski, Bezpieczeństwo w programach edukacji dorosłych UNESCO i Unii Europejskiej. Doświadczenia Polski i Ukrainy

ROZDZIAŁ II: Nauczyciele andragodzy

 • Olga Czerniawska, Funkcja nauczyciela akademickiego - andragoga
 • Włodzimierz Wołyniec, Sylwetka nauczyciela andragoga w nauczaniu Jana Pawła II
 • Agata Cudowska, Twórczość pedagogiczna nauczyciela w społeczeństwie wiedzy
 • Natalia Sokołowicz, Społeczeństwo wiedzy jako perspektywa pracy nauczyciela andragoga Zarys pola problemowego
 • Andrzej Pieczywok, Kształcenie i doskonalenie profesji nauczyciela andragoga wobec wyzwań współczesności
 • Beata Cyboran, Działania nauczycieli akademickich w obszarze popularyzacji wiedzy naukowej
 • Marek Rybakowski, Nauczyciel instruktor w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego kierowców
 • Ihor Hrynenko, The education of the "heart" as a condition of fostering creativity
 • Lesław Wełyczko, Skuteczność zadaniowa nauczycieli
 • Małgorzata Markiewicz-Matyja, Bariery i trudności w pracy nauczyciela
 • Grażyna Orzechowska, Uczniowie dorośli o swoich oczekiwaniach wobec nauczycieli
 • Walentyna Wróblewska, Metody autoedukacji stosowane przez studentów - przyszłych pedagogów
 • Patrycja Kamińska, Nauczanie języka angielskiego na poziomie podstawowym przy użyciu techniki słów-kluczy: wyniki badań na testowej wersji podręcznika

ROZDZIAŁ III: Kulturowe podejście w andragogice

 • Dzierżymir Jankowski, Permanentna edukacja kulturalna warunkiem podmiotowego udziału człowieka dorosłego w społeczeństwie wiedzy
 • Anna Klim-Klimaszewska, Jiři Prokop, Edukacja wielokulturowa w kształceniu nauczycieli
 • Małgorzata Dzięgielewska, Nauczyciel a cztery kultury edukacyjne
 • Justyna Lipińska, Differentia specifica zjawiska rzeczywistości wirtualnej, czyli rozwój nowej kultury - cyberkultury
 • Luba Jakubowska, Trajektoria tożsamości kulturowej "człowieka pogranicza"
 • Anna Panek, Świat wiedzy, społeczeństwo wiedzy - światem wykreowanym. Kompetencje i zagrożenia edukacji technopolu w ujęciu Neila Postmana
 • Dorota Barwińska, Kształcenie w miejscach pamięci a społeczeństwo wiedzy. Pedagogika miejsc pamięci (Gedenkstättenpädagogik)
 • Bogusław Barnaszewski, Edukacja i tolerancja a wyzwania oraz zagrożenia przyszłości
 • Kazimierz Kołodziejczyk, Bezpieczeństwo personalne warunkiem samorealizacji
 • Zygmunt Markocki, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu Jana Pawła II

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter