Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym

Wojciech Horyń, Jan Maciejewski (red.)
ISBN: 978-83-229-2859-2
Liczba stron: 298
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Andragogika – jako nauka wyrosła z pedagogiki – w swoim obszarze skupia badaczy z różnych dyscyplin naukowych. Jest to pewna poprawność, we współczesnym świecie zaczyna bowiem dominować podejście interdyscyplinarne. Trudno jest rozpatrywać dany problem naukowy tylko w jednej płaszczyźnie. Także różnorodne podejście do problemów badawczych wspomaga rozwój nauki.

 • Wstęp
 • Introduction

ROZDZIAŁ I: Globalizacja i andragogika

 • Andrzej Łapa, Wpływ edukacji ustawicznej doby globalizacji na tworzenie się struktur społecznych
 • Joanna Dzieńdziora, Uwarunkowania polityki edukacyjnej Unii Europejskiej wobec globalizacji
 • Irena Kurasz, Edukacja dorosłych wobec problemów globalizacji. Wybrane aspekty socjologiczne
 • Anna Śledzińska, Prawne konteksty edukacji dorosłych w UE i Polsce. Wybrane problemy
 • Dariusz Socha, Edukacja ustawiczna w procesie globalizacji. Wybrane aspekty na przykładzie spółki energetycznej
 • Andrzej Rusak, Informacja i wiedza w życiu współczesnych społeczeństw - od poliprofesjonalizacji do edukacji ustawicznej
 • Martyna Pryszmont-Ciesielska, Uniwersytet Technologii czy Uniwersytet Refleksji? Krytyczny obraz współczesnych instytucji akademickich w Polsce
 • Ewa Brodacka-Adamowicz, Znaczenie wykształcenia kobiety a proces globalizacji
 • Lucyna Piekarska, Izabela Szymczak, Sylwetka współczesnego nauczyciela-wychowawc na tle przewartościowań systemowych. Ujęcie pedagogiczno-socjologiczne

ROZDZIAŁ II: Społeczne podejście w andragogice

 • Beata Kuźbicka, Kształcenie menedżerów w Polsce doby przemian. Niektóre aspekty pedagogiczno-socjologiczne na przykładzie grupy ITM POLSKA
 • Mariusz Czajkowski, Menedżer w kontekście ustawicznego rozwoju. Ujęcie socjologiczne
 • Katarzyna Baranowska, Skuteczność pracy menedżera w społeczeństwie wiedzy
 • Lucyna Piekarska, Dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi. Ujęcie pedagogiczno-socjologiczne
 • Sabina Krawiec, Akademickie Biura Karier w procesie kształcenia zawodowego studentów. Kontekst socjologiczny
 • Adriana Wiegerová, Holistyczne pojęcie zdrowia w programach nauczania na Słowacji
 • Irena Tomys, Kształcenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego współczesnego społeczeństwa. Wybrane aspekty socjologiczne
 • Krystyna Baszak, Kształcenie zawodowe pielęgniarek instrumentariuszek. Ujęcie socjologiczne
 • Tamara Zacharuk, Integracyjne kształcenie osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym szansą na ich integrację społeczną
 • Joanna Wawrzyniak, Wpływ edukacji na jakość starości. Wybrane aspekty
 • Maciej Rybicki, Rola Kościoła rzymskokatolickiego w procesie edukacyjnym polskiej transformacji ustrojowej

ROZDZIAŁ III: Służby mundurowe i andragogika

 • Marcin Kośka, Wyzwania dla andragogów (także wojskowych) w XXI wieku. Wybrane aspekty pedagogiczno-socjologiczne
 • Robert Reczkowski, Kształcenie kadr oficerskich dla Sił Zbrojnych RP w świetle zjawiska poliprofesjonalizacji
 • Krzysztof Świderski, Oficer jako przedstawiciel społeczeństwa postindustrialnego
 • Jan Maciejewski, Marek Bodziany, Kształcenie oficerów w kontekście wielokulturowości. Wybrane aspekty socjologiczne
 • Dariusz Kozerawski, Uwarunkowania i problematyka międzynarodowych działań pokojowych i stabilizacyjnych w procesie kształcenia studentów wyższej uczelni wojskowej na przełomie XX i XXI wieku
 • Zdzisław Morawski, Warstwy dyspozycyjne. Parę uwag o kryteriach ich wydzielania z uwzględnieniem relacji dowódca andragog - podwładny
 • Aleksander Szlachta, Dowódca wychowawcą i nauczycielem w systemie logistycznym wojska
 • Dariusz Becmer, Nauczyciel andragog w wojsku w kontekście komunikacji interpersonalnej. Wybrane aspekty socjologiczne
 • Marian Kloczkowski, Kwalifikacje pedagogiczne kadry WP w świetle opinii środowisk cywilnych
 • Wiesław Chudy, Ryszard Kałużny, System wartości podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Sprawozdanie z badań
 • Dariusz Trojszczak, Szkolnictwo w Straży Granicznej na tle przemian po 1989 roku
 • Henryk Kaczorowski, Transformacja systemowa a wyzwania wobec grup dyspozycyjnych. Ujęcie socjologiczne na przykładzie edukacji w zawodzie oficera Wojska Polskiego

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter