Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej

Anna Michałowska-Mycielska, Marcin Wodziński (red.)
ISBN: 978-83-229-2848-6
Liczba stron: 157
Format B5, oprawa twarda

Niniejszy tom zawiera osiem artykułów poświęconych dziejom społeczności żydowskiej w Polsce od wieków średnich po pierwsze dekady stulecia XIX. Prace poruszają szeroki zakres zagadnień, od historii prawa i stosunków polityczno-społecznych, przez różne ujęcia historii idei, historii gospodarczej, historii instytucji autonomii żydowskiej i historii lokalnej, po studia z pogranicza dziejów idei i historii kultury politycznej oraz historii historiografii żydowskiej. To, co wszystkie je łączy, to wspólne zainteresowanie dziejami społeczności żydowskiej w Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym.

Wprowadzenie

 • HANNA ZAREMSKA, Przywileje Kazimierza Wielkiego dla Żydów i ich średniowieczne konfirmacje

 • JÜRGEN HEYDE, Ewolucja zwierzchności królewskiej nad ludnością żydowską w XVI wieku

 • ADAM KAŹMIERCZYK, Komisja w Tarnowie w 1752 roku

 • ANNA MICHAŁOWSKA-MYCIELSKA, Władza dominialna a konfl ikt w gminie. Wybory władz gminnych i rabina w Słucku (1709-1711)

 • STEFAN GĄSIOROWSKI, Żydzi w Kiejdanach w XVII i XVIII wieku. Rekonesans badawczy

 • HANNA WĘGRZYNEK, Zajęcia rolnicze Żydów w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku

 • MARCIN WODZIŃSKI, "Wilkiem orać". Polskie projekty kolonizacji rolnej Żydów, 1775-1823

 • MOSHE ROSMAN, Między koniecznością a modą. Uwagi nad przeszłością i przyszłością badań nad dziejami Żydów w Polsce
  Indeks
  Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter