Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek

Michał P. Mierzejewski (red.)
ISBN: 978-83-229-2675-8
Liczba stron: 510
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

"Czyńcie sobie ziemię poddaną" - to jest naczelne zadanie, jakie postawiono przed ludźmi na początku dziejów. Żeby uczynić ziemię poddaną, trzeba ją poznać. Żyjemy w czasach, kiedy to poznawanie ziemi przebiega wyjątkowo szybko i skutecznie, przy zastosowaniu wyszukanych metod i środków. Dzięki temu, po dwudziestu latach od wydania w 1984 roku monografii o Karkonoszach pod redakcją prof. Alfreda Jahna, można się było pokusić o napisanie nowej książki o tych górach, z kompendium w dużej mierze zupełnie nowych wiadomości.

 • Ryszard Mochola, Karkonoski Park Narodowy
 • Marek Staffa, Historia poznania Karkonoszy oraz rozwój osadnictwa
 • Jacek Kolbuszewski, Kilka uwag o kulturowej roli Karkonoszy
 • Krzysztof R. Mazurski, Pomniki kulturowe w Karkonoszach
 • Michał Paweł Mierzejewski, Karkonosze – ewolucja masywu granitowego
 • Stanisław Mazur, Geologia okrywy metamorficznej granitu Karkonoszy
 • Michał Sachanbiński, Minerały Karkonoszy i ich najbliższego sąsiedztwa
 • Andrzej Tomasz Solecki, Radioaktywność masywu granitowego Karkonoszy
 • Antoni Muszer, Kopaliny użyteczne regionu Karkonoszy
 • Andrzej Grodzicki, Występowanie złota w bloku karkonosko-izerskim
 • Stefan Cacoń, Krzysztof Mąkolski, Współczesna geodynamika Karkonoszy w odniesieniu do Sudetów i obszarów przyległych
 • Piotr Migoń, Karkonosze – rozwój rzeźby terenu
 • Jan Borkowski, Leszek Szerszeń, Andrzej Kocowicz, Gleby Karkonoszy
 • Bronisław Głowicki, Klimat Karkonoszy
 • Alfred Dubicki, Halina Mardalska, Tamara Tokarczyk, Mariusz Adynkiewicz-Piragas,  Wody powierzchniowe Karkonoszy
 • Jan Błachuta, Halina Florczyk-Gołowin, Jakość powierzchniowych wód płynących
 • Ryszard Sienkiewicz, Piotr Krzaczkowski, Ryszard Twarowski, Zanieczyszczenie powietrza i opadów atmosferycznych w Karkonoszach
 • Hanna Kryza, Józef Kryza, Henryk Marszałek, Wody podziemne Karkonoszy
 • Józef Fistek, Adam Fistek, Wody termalne polskiej części masywu Karkonoskiego

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter