Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja? Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz, 10-12 maja 2006

Jan Kolasa, Artur Kozłowski (red.)
ISBN: 978-83-229-2838-7
Liczba stron: 275
Format A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007

Książka jest zbiorem referatów z konferencji Katedr Prawa Międzynarodowego, ktora miała miejsce w dniach od 10 do 12 maja 2006 roku w Karpaczu.

Przedmowa

Referaty

 • Jan Kolasa, Normatywne podstawy jedności prawa międzynarodowego. Zarys problemu

 • Cezary Mik, Reżimy prawa a jedność prawa międzynarodowego

 • Barbara Mielnik, Udział pozapaństwowych podmiotów w rozwoju prawa międzynarodowego

 • Kazimierz Lankosz, Dualizm i monizm we współczesnej praktyce międzynarodowej

 • Władysław Czapliński, Multiplikacja sądów międzynarodowych – szansa czy zagrożenie dla jedności prawa międzynarodowego

 • Anna Wyrozumska, Fragmentaryzacja czy jedność ochrony praw podstawowych – na przykładzie Unii Europejskiej]

 • Artur Kozłowski, Interpretacja systemowa prawa międzynarodowego

Głos w dyskusji

 • Ewelina Cała-Wacinkiewicz, O Unii Europejskiej jako nowym typie organizacji międzynarodowej (uwagi w kontekście niepaństwowych podmiotów prawa międzynarodowego)

 • Tomasz Kamiński, Uwagi na tle charakteru prawnego Memorandum of Understanding i proliferacji sądownictwa międzynarodowego

 • Karol Karski, Związki zawodowe i organizacje pracodawców jako podmioty prawa międzynarodowego w systemie ochrony praw człowieka Międzynarodowej Organizacji Pracy

 • Roman Kwiecień, Hegemonializm v. pluralizm społeczności państw a jedność i powszechność prawa międzynarodowego

 • Kazimierz Równy, Zasada zrównoważonego rozwoju naczelną dyrektywą i spoiwem jedności (tworzenia i stosowania) prawa światowego (międzynarodowego i wewnętrznego) oraz pokojowego współżycia i zachowania gatunku ludzkiego na Ziemi

 • Elżbieta Socha, Kilka uwag o proliferacji międzynarodowego sądownictwa karnego

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter