W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek polskiego oświecenia i zwiastuny romantyzmu

Piotr Żbikowski
ISBN: 978-83-229-2819-6
Liczba stron: 631
Format: A5, oprawa twarda z obwolutą
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Problematyka książki koncentruje się wokół czterech podstawowych kwestii. Pierwsza dotyczy stanu świadomości, postaw politycznych oraz przeżyć i uczuć polskiego społeczeństwa po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej w 1795 roku, zrekonstruowanych na podstawie analizy tekstów literackich i publicystycznych, zawartości czasopism z lat 1795–1806, a także pamiętników i korespondencji. W książce została ukazana rola polskiej prasy z pierwszych lat niewoli w kształtowaniu ogólnej kultury umysłowej oraz w zachowaniu narodowej tożsamości. Następnie zaprezentowane są i omówione pierwsze zapowiedzi romantyzmu w poezji polskiej z przełomu XVIII i XIX wieku, ukazane głównie na przykładzie twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza. Autor podejmuje również próbę wewnętrznej periodyzacji poezji polskiej z lat 1793–1830, z okresu, który został potraktowany jako epoka oświeceniowo-romantycznego przełomu. Rozważania zawarte w książce stanowią kompetentną i w pełni wyczerpującą syntezę historyczno-literacką tego przełomu. Ukazują go w aspekcie reakcji i zachowań polskiej zbiorowości po upadku państwa oraz z punktu widzenia zachodzących podówczas przeobrażeń ideowo-artystycznych w poezji.

Przedmowa

Przeżywanie historii

 • Tragiczne dylematy narody bez państwa

 • Pokusy i granice zdrady, czyli naród polski na rozdrożach

 • Pociecha w utrapieniu i protopozytywistycznty program działania

Pod cenzurą i nadzorem obcej władzy

 • Z dziejów warszawskich czasopism na przełomie XVIII  i XIX wieku

 • Cenzura w praktyce i teorii

 • Społeczeństwo polskie wobec restrykcji władz pruskich

 • Teatr i ruch wydawniczy (1799–1806)

 • Wiadomości z zagranicy

Niemcewicz i zwiastuny przemian w polskiej poezji

 • Nowy rodzaj poetyckiej deskrypcji w Puławach Niemcewicza

 • Romantyczna kreacja bohatera we wczesnej twórczości Niemcewicza

 • Fantastyka grozy i nowy model miłości

W stronę periodyzacji

Summary

Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter