Francja i Niemcy. Siły napędowe europejskiej integracji

Leon Olszewski (red.)
ISBN: 83-229-2712-6
Liczba stron: 318
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2006
Nakład wyczerpany

W większości analiz autorzy patrzą na Francję i Niemcy przez pryzmat współczesnych problemów politycznych, ekonomicznych i społecznych funkcjonowania Unii Europejskiej. Dynamika wydarzeń zachodzących we współczesnym świecie wymusza, w pewnym sensie, takie podejście. Autorzy mają nadzieję, że przybliżenie aktualnych zagadnień sił napędowych europejskiej integracji zainteresuje czytelników i przyczyni się do lepszego zrozumienia procesów, w których Polska od niedawna aktywnie uczestniczy.

 

Ze Słowa wstępnego

 • Słowo wstępne
 • Leon Olszewski, Francja i Niemcy w procesie europejskiej integracji ekonomicznej
 • Claude Albagli, Das deutsch-franzbsische Tandem. Von Gemeinsamkeiten zur Beschworung Michel E. Philip, Marc Richevaux, Europdische Einigung: Die Divergenzen des deutsch-franzosischen Motors
 • Yves-Marie Laulan, Der vorprogrammierte Tod Deutschlands
 • Krzysztof Ruchniewicz, Konrad Adenauer a Europa
 • Sylwia Jastrzemska, Wizja wspólnej Europy Roberta Schumana
 • Michael Fleischer, Tożsamość kulturowa Europy
 • Zdzisław W. Puślecki, Unia Europejska wobec nowych wyzwań globalizacji i rozszerzenia na początku XXI wieku
 • Robert Grzeszczak, Parlamenty Francji i Niemiec wobec procesów integracyjnych
 • Sebastian Płóciennik, RFN w procesie budowy Unii Gospodarczej i Walutowej w Europie Rafał Próchniak, Rola wolnego oprogramowania w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Niemczech
 • Radosław Janowski, Rola polityki technologicznej w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki niemieckiej
 • Robert Dziuba, Współpraca transgraniczna Niemiec jako narzędzie wsparcia regionalnych procesów integracyjnych w Europie
 • Mariusz Wojtan, Migracje jako element polityki RFN
 • Adam Sulikowski, Francja i Europa. Ewolucja polityki europejskiej Francji pod rządami IV i V Republiki

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter