Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego

Juliusz Osterwa
ISSN: 2658-137X
ISBN: 978-83-229-2822-6
Liczba stron: 270
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Tom zawiera przygotowane przez Juliusza Osterwę w latach drugiej wojny światowej sceniczne opracowania Antygony, Hamleta i starotestamentowej Księgi Tobiasza.

Książka jest kolejnym etapem długofalowego procesu udostępniania niepublikowanej spuścizny rękopiśmiennej twórcy Reduty, rozpoczętego w latach 80. przez Ireneusza Guszpita. Zamieszczone w niej opracowania są autonomicznymi dziełami sztuki oraz sugestywnymi propozycjami interpretacyjnymi i scenicznymi.

Stanowią także cenne źródła historyczne, stwarzające niezwykle rzadką okazję przyjrzenia się procesowi twórczemu wybitnego artysty. Opracowania te przeznaczone były dla Teatru Społecznego, którego ideę Osterwa rozwijał niemal od początku swej pracy scenicznej, a w latach czterdziestych ostatecznie sformułował.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter