Współczesne sądownictwo międzynarodowe, tom 2. Wybrane zagadnienia

Jan Kolasa (red.)
ISBN: 978-83-229-3128-8
Liczba stron: 328
Format A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Cena: 33,60 PLN   19,00 PLN  

W obliczu zdecentralizowanego i niejednolitego systemu prawa międzynarodowego rozstrzyganie sporów międzynarodowych to sprawa niezwykle istotna i wymagająca naukowych komentarzy oraz dyskusji. Drugi tom omawianego wydawnictwa przybliża czytelnikowi charakterystyczne cechy i sposób funkcjonowania sądownictwa międzynarodowego. Autorzy - specjaliści w danych dziedzinach - realizują ten cel w dziesięciu opracowaniach szczegółowych, opierając się na solidnych podstawach źródłowych. Omówione zostały między innymi: niezależność sędziego międzynarodowego, kompetencje doradcze sądów międzynarodowych, zasady ogólne prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zbieg jurysdykcji trybunałów międzynarodowych, wykonalność orzeczeń sądów międzynarodowych.

Wstęp (Jan Kolasa)

Jan Kolasa, Niezależność sędziego międzynarodowego. Zarys problemu

Artur Kozłowski, Wpływ sądownictwa międzynarodowego na rozwój prawa międzynarodowego

Dagmara Kornobis-Romanowska, Rola zasad ogólnych prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Barbara Mielnik, Rola amicus curiae w sądownictwie międzynarodowym

Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Kompetencje doradcze sądów międzynarodowych

Wojciech Kilarski, Specjalizacja międzynarodowych organów sądowych

Bartłomiej Krzan, Zbieg jurysdykcji trybunałów międzynarodowych

Elżbieta Karska, Karna jurysdykcja krajowa a międzynarodowa

Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Krzysztof Wojtowicz, Kwestia wykonalności orzeczeń sądów międzynarodowych — wybrane przykłady

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter