Współczesne sądownictwo międzynarodowe, tom 2. Wybrane zagadnienia

Jan Kolasa (red.)
ISBN: 978-83-229-3128-8
Liczba stron: 328
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Cena: 32,00 PLN   19,00 PLN  

W obliczu zdecentralizowanego i niejednolitego systemu prawa międzynarodowego rozstrzyganie sporów międzynarodowych to sprawa niezwykle istotna i wymagająca naukowych komentarzy oraz dyskusji. Drugi tom omawianego wydawnictwa przybliża czytelnikowi charakterystyczne cechy i sposób funkcjonowania sądownictwa międzynarodowego. Autorzy - specjaliści w danych dziedzinach - realizują ten cel w dziesięciu opracowaniach szczegółowych, opierając się na solidnych podstawach źródłowych. Omówione zostały między innymi: niezależność sędziego międzynarodowego, kompetencje doradcze sądów międzynarodowych, zasady ogólne prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zbieg jurysdykcji trybunałów międzynarodowych, wykonalność orzeczeń sądów międzynarodowych.

  • Wstęp (Jan Kolasa)
  • Jan Kolasa, Niezależność sędziego międzynarodowego. Zarys problemu
  • Artur Kozłowski, Wpływ sądownictwa międzynarodowego na rozwój prawa międzynarodowego
  • Dagmara Kornobis-Romanowska, Rola zasad ogólnych prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Barbara Mielnik, Rola amicus curiae w sądownictwie międzynarodowym
  • Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Kompetencje doradcze sądów międzynarodowych
  • Wojciech Kilarski, Specjalizacja międzynarodowych organów sądowych
  • Bartłomiej Krzan, Zbieg jurysdykcji trybunałów międzynarodowych
  • Elżbieta Karska, Karna jurysdykcja krajowa a międzynarodowa
  • Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Krzysztof Wojtowicz, Kwestia wykonalności orzeczeń sądów międzynarodowych — wybrane przykłady

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter