Rozwój anatomii patologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu wraz z zarysem historycznym przedmiotu

Waldemar Kozuschek
ISBN: 978-83-229-2802-8
Liczba stron: 337
Format: A4, oprawa twarda
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Tytuł niemiecki: Die Entwicklung der Pathologischen Anatomie der Universität Breslau sowie der Medizinischem Akademie Wrocław, zugleich ein Rückblick in die Geschichte des Faches

 

"Nowa książka znanego chirurga i historyka medycyny, prof. Waldemara Kozuschka ukazuje się w szczególnym momencie - jej wydanie zbiega się w czasie z obchodami 60-lecia nauki polskiej we Wrocławiu. Dzieło, w zamyśle poświęcone historii anatomii patologicznej we Wrocławiu, zawiera także rozdziały przybliżające rozwój tej ciekawej i ważnej dyscypliny medycznej począwszy od czasów starożytnych. Stanowi także, na co zwraca uwagę w słowie wstępnym Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, dopełnienie innej publikacji Kozuschka - Historii Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702-2002. Obie te pozycje mają podobny charakter: dokumentują wkład wrocławskiej uczelni w rozwój europejskich nauk medycznych. (…)
Wydawnictwo zostało przygotowane bardzo starannie, na co składa się duży format, kredowy papier i elegancka szata graficzna. Treść opracowania, z uwagi na historię uniwersytetu, podana została równolegle w języku polskim i niemieckim i zaopatrzona w 81 czarno-białych ilustracji. Dodatkowo zamieszczono streszczenie w języku angielskim, a także obszerny wybór bibliografii prof. Alberta oraz wykaz publikacji jego uczniów. Książkę zamyka wykaz piśmiennictwa, spis ilustracji oraz indeks nazwisk.
Opracowanie jest cenną pozycją z zakresu historii wrocławskiego życia naukowego - nadzwyczaj wnikliwą bogato udokumentowaną ukazującą dzieje wrocławskiej anatomii patologicznej w szerokim kontekście historycznym. Jak stwierdził w posłowiu obecny kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej, prof. Rabczyński, autor monografii dołożył wszelkich starań, aby obiektywnie przedstawić historię Zakładu i jego dorobek naukowy ku pamięci przyszłych pokoleń. Zamieszczone na wstępie motto („Kto nie zna przeszłości, nie może aktywnie tworzyć przyszłości") jest w tym przypadku w pełni uzasadnione."

 

Z recenzji Jerzego Janiuka

 • Słowo wstępne (Leszek Pacholski)
 • Część pierwsza
  • Wstęp
  • Wprowadzenie
  • Prehistoria i starożytność
  • Bizancjum i średniowiecze
  • Anatomia średniowieczna przed Vesaliusem
  • Leonardo da Vinci
  • Andreas Vesalius
  • Publiczne sekcje zwłok w XVI wieku
  • Inni znani przedstawiciele anatomii w XVI wieku
  • Nowe odkrycia makro- i mikroanatomii oraz fizjologii w XVII wieku
   • Założenia
   • Anatomia
   • Fizjologia
   • Pierwsze wyniki badań w mikroanatomii
  • Wiek XVIII: Epoka oświecenia w medycynie
   • Teatr anatomiczny
   • Początki anatomii patologicznej
   • Giovanni Battista Morgagni
   • Fizjologia w epoce oświecenia
  • Anatomia na Śląsku
  • Anatomia we Wrocławiu przed powołaniem pruskiego Uniwersytetu Wrocławskiego w 1811 roku
  • Powołanie Uniwersytetu Wrocławskiego w 1811 roku
  • Stary Instytut Anatomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Profesorowie anatomii we Wrocławiu do końca XIX wieku
  • Anatomia mikroskopowa i histologia we Wrocławiu
  • Embriologia eksperymentalna
   • Uwagi wstępne
   • Rozwój embriologii we Wrocławiu w XIX wieku
  • Koniec działalności Hassego
  • Instytut Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w XIX wieku
   • Uwagi wstępne
   • Powołanie Instytutu Anatomii Patologicznej we Wrocławiu
  • Niektóre fakty z życia Wilhelma Waldeyera
  • Wilhelm Waldeyer we Wrocławiu
  • Julius Friedrich Cohnheim we Wrocławiu
  • Carl Weigert we Wrocławiu
  • Emil Ponfick, dyrektor dwóch Instytutów Anatomii Patologicznej we Wrocławiu
  • Friedrich Henke
  • Martin Staemmler
 • Część druga
  • Zakład Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu
   • Uwagi wstępne
   • Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej we Wrocławiu po 1945 roku
  • Krótki życiorys Zygmunta Alberta
  • Zygmunt Albert we Wrocławiu
  • Osiągnięcia dydaktyczno-naukowe Zygmunta Alberta we Wrocławiu
  • Kazimierz Mędraś
  • Henryk Starzyk
  • Bożenna Zawirska
  • Antonina Urszula Harłozińska-Szmyrka
  • Końcowe uwagi o szkole Zygmunta Alberta
  • Bibliografia Zygmunta Alberta (wybór)
  • Publikacje uczniów Zygmunta Alberta (wybór)
 • Piśmiennictwo
 • Spis ilustracji
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter