Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji

Jacek Mazurkiewicz (red.)
ISBN: 978-83-229-3125
Liczba stron: 160
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Książka jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w grudniu 2009 roku przez Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, we współpracy z Radą Izby Notarialnej we Wrocławiu oraz wrocławską Okręgową Radą Adwokacką. Konferencja była poświęcona problematyce zmian związanych z nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczącą przede wszystkim władzy rodzicielskiej, w tym osobistych kontaktów z dzieckiem, oraz pochodzenia dziecka, przewidując zmiany w ustalaniu ojcostwa, ale i po raz pierwszy odnosząc się expressis verbis do ustalania macierzyństwa.

Słowo wstępne

Agnieszka Gałakan-Halicka, Kontakty z dzieckiem w świetle nowelizacji kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego z 6 listopada 2008 r.

Magdalena Gołowkin-Hudała, Zgoda męża na poczęcie dziecka za pomocą metod wspomaganej

prokreacji. Uwagi na tle art. 68 k.r.o.

Stanisława Kalus, Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dotyczące problematyki pochodzenia dziecka

Jacek Mazurkiewicz, Czego prawnicy mogą się nauczyć od pana Kaźmierczyka z Gdańska? O potrzebie dopuszczalności ustalania stosunków filiacyjnych post mortem

Karolina Mycek, Ustalenie macierzyństwa w nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

w świetle rozwiązań przyjętych w porządkach prawnych Francji, Luksemburga i Kanady

Anna Natalia Schulz, Kontakty z dzieckiem, kontakty dziecka – nowelizacja kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego w świetle standardów europejskich

Tomasz Sokołowski, Prawo i obowiązek kontaktu z dzieckiem

Jerzy Strzebińczyk, Nazwiska członków małej rodziny (według przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Anna Sylwestrzak, Rola kierownika urzędu stanu cywilnego przy uznaniu ojcostwa

Aleksandra Wilk, (Nie)wzruszalność stanu cywilnego po śmierci

Julita Zawadzka, Zaprzeczenie macierzyństwa w procesie wytoczonym przez ojca dziecka

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter