W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy Młodej Muzy

Agnieszka Matusiak
ISBN: 978-83-229-2788-5
Liczba stron: 393
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany
Rozpoczęte w latach osiemdziesiątych minionego wieku zintensyfikowane badania nad modernizmem ukraińskim skłoniły historyków literatury do uważniejszego przyjrzenia się ustalonemu wcześniej obrazowi procesu historycznoliterackiego końca XIX i początku XX stulecia.
Jednym z najistotniejszych problemów okazało się sprecyzowanie stylu wczesnej fazy ukraińskiej moderny, implikującej typowy dla okresów przejściowych stan ducha, kiedy to twórcy, zmierzając ku nowoczesności, nie potrafią jeszcze całkowicie oderwać się od gleby, z której wyrośli. Autorka uważa, że indywidualistyczny, wyrafinowany i chimeryczny świat ukraińskiego modernizmu w swym początkowym stadium znalazł najbardziej adekwatną realizację w stylu secesji. W kulturze ukraińskiej u progu XX wieku najpełniejszą egzemplifikację stylu secesyjnego stanowi twórczość autorów z kręgu Młodej Muzy, formacji literacko-artystycznej zaistniałej we Lwowie w latach 1906-1909. Ugrupowanie to, ze względu na tragiczne konteksty społeczno-polityczne towarzyszące literaturze ukraińskiej, właściwie do lat osiemdziesiątych XX wieku pozostawało poza oficjalnym kanonem literackim. W konsekwencji dorobek młodomuzowski w ciągu stu lat nie doczekał się zarówno w rodzimej, jak i zagranicznej ukrainistyce wnikliwego opracowania. Prezentowana monografia jest pierwszym kompleksowym omówieniem twórczości Młodej Muzy od chwili jej zaistnienia.
  • Secesja jako fenomen kulturowy końca XIX i początku XX wieku
  • W kręgu muzyki i muzyczności słowa. Współdziałania i symbiozy literacko-muzyczne
  • W kręgu tańca i taneczności słowa
  • W kręgu inspiracji naturą. Świat młodomuzowskich obrazów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter