Studia Archeologiczne XXXVII. Grodziszcze. Wczesnośredniowieczne grodzisko plemienne na Przedgórzu Sudeckim

Aleksandra Pankiewicz
ISBN: 83-229-2630-7
Liczba stron: 162
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Dzisiejsza wieś Grodziszcze jest utożsamiana z XII-wieczną miejscowością o nazwie „Gramolin” – prawdopodobnie kasztelanią – wymienioną w bulli papieża Hadriana IV z 1155 r. Badania na terenie rozbudowanego założenia obronnego w Grodziszczu rozpoczęto prawdopodobnie pod koniec XIX w., a ponownie podjęto w roku 1960. Jednak dopiero prace wykopaliskowe z 2000 r. dały nam gruntowniejszą wiedzę o tym grodzisku.
Niniejsza praca należy do nielicznych opracowań tego typu dotyczących stanowisk na Dolnym Śląsku. Skupia się na opisie rozpoznanego w południowej części wykopalisk wczesnośredniowiecznego grodu plemienia Ślężan, istniejącego od II połowy IX wieku do około 990 roku, kiedy to został najprawdopodobniej zdobyty i spalony.

W książce omówiono rezultaty przeprowadzonych wykopalisk. Przeanalizowano naturalne uwarunkowania wyboru miejsca na założenie grodziska. Omówiono zagadnienia dotyczące osadnictwa na obszarze grodu (konstrukcje obronne, zabudowa przywalna, obiekty mieszkalne), następnie scharakteryzowano poszczególne przedmioty odnalezione na tym terenie. Wśród nich znalazły się: ceramika naczyniowa (formowanie naczyń, formy naczyń, ornamentyka), przedmioty codziennego użytku, narzędzia budowlane, elementy uzbrojenia (ostrogi, grot, kółko od wędzidła), ozdoby i części stroju. Do książki dołączono ryciny, na których przedstawiono opisywane przedmioty. Autorka poruszyła także sprawy dotyczące rolnictwa i hodowli, przędzalnictwa, worobu przedmiotów z kości i poroża oraz zasygnalizowała istnienie na tym terenie śladów wytopu metali.

LOKALIZACJA STANOWISKA, ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE I OSADNICTWO WCZESNOŚREDNIOWIECZNE

 • Położenia stanowiska
 • Rozplanowanie grodu
 • Wybór miejsca na założenie grodu
 • Naturalne uwarunkowania osadnictwa
 • Osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie Grodziszcza

OSADNICTWO NA OBSZARZE GRODU

 • Południowa część grodu
 • Osadnictwo w południowej części grodu
 • Zróżnicowanie form obiektów
 • Przestrzeń osadnictwa wczesnośredniowiecznego

PRZEDMIOTY POCHODZĄCE Z GRODU

 • Ceramika naczyniowa
 • Przedmioty codziennego użytku
 • Narzędzia budowlane
 • Elementy uzbrojenia
 • Ozdoby i części stroju
 • Inne przedmioty

GOSPODARKA LUDNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ WCZESNOŚREDNIOWIECZNY GRÓD

 • Sposoby pozyskiwania i przetwórstwo żywności
 • Ślady wytwórczości przydomowej na terenie grodu

PODSTAWY I PROBLEMY DATOWANIA ZESPOŁÓW POCHODZĄCYCH Z GRODU
GRODZISZCZE WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU: STRUKTURA I PRZEMIANY

 • Etapy zasiedlania grodu
 • Próba uchwycenia zróżnicowania majątkowego mieszkańców grodu
 • Funkcjonowanie członu C w czasie istnienia kasztelani Gramolin

FUNKCJONOWANIE GRODU NA TLE REGIONU I TERENÓW OŚCIENNYCH

 • Grodziszcze na tle regionu
 • Problem oddziaływań północnych
 • Problem oddziaływań południowych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter