Prawicowy populizm a eurosceptycyzm

Aleksandra Moroska
ISBN: 978-83-229-3110-3
Liczba stron: 360
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany
Cena: 18,00 PLN   

Przedmiotem tej politologicznej pracy jest porównanie historii, programów i podstawowych działań dwóch typowych partii populistycznych – holenderskiej Listy Pima Fortuyna i polskiej Ligi Polskich Rodzin – dotyczących jednej kwestii: relacji ze Wspólnotami Europejskimi, a następnie Unią. Okazuje się, że mimo różnic kulturowych między Polską a Niderlandami i różnic pozycji obu krajów wobec i w Unii Europejskiej, partie populistyczne skazane są niejako z definicji na bazowanie w swych działaniach na dwóch (nieważne, jak pracowicie i pokrętnie racjonalizowanych) emocjach: ksenofobii i nacjonalizmie.

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Część I Podstawy teoretyczne

 

Rozdział 1. Prawicowe partie populistyczne – rozważania terminologiczne

1.1. Syndrom populizmu

1.2. Prawicowy populizm

1.3. Czynniki warunkujące powstanie i sukces partii prawicowo-populistycznych

Rozdział 2. Eurosceptycyzm – zjawisko, koncept badawczy, determinanty

2.1. Typologia postaw wobec integracji europejskiej

2.2. Definicja eurosceptycyzmu oraz model jego badania

2.3. Determinanty postaw eurosceptycznych

Rozdział 3. Eurosceptycyzm jako kwestia mobilizacyjna

3.1. Zmiana zachowań wyborczych oraz strategii partii politycznych – issue voting

3.2. Eurosceptycyzm jako kwestia mobilizacyjna – model analityczny

 

Część II Studium przypadku – Lista Pima Fortuyna

 

Rozdział 4. Uwarunkowania prawicowego populizmu i eurosceptycyzmu w Holandii – geneza Listy Pima Fortuyna

4.1. Kształtowanie się sceny politycznej w Holandii – uwarunkowania polityczne prawicowego populizmu

4.2. Uwarunkowania ekonomiczne prawicowego populizmu

4.3. Uwarunkowania społeczno-kulturowe prawicowego populizmu

4.4. Holandia a Unia Europejska – kształtowanie się postaw eurosceptycznych w holenderskim systemie partyjnym

4.5. Lista Pima Fortuyna na scenie politycznej Holandii

Rozdział 5. Ideologia i program Listy Pima Fortuyna

5.1. Ideowe korzenie Listy

5.2. Kulturowe fundamenty programowego oblicza Listy

5.3. Kwestie polityczne w programie Listy

5.4. Kwestie ekonomiczne w programie Listy

5.5. Horyzontalna i wertykalna ekskluzja prawicowo-populistyczna

Rozdział 6. Eurosceptycyzm Listy Pima Fortuyna

6.1. Kulturowy wymiar eurosceptycyzmu

6.2. Polityczny wymiar eurosceptycyzmu

6.3. Ekonomiczny wymiar eurosceptycyzmu

6.4. Poszerzenie Unii Europejskiej a eurosceptycyzm

6.5. Horyzontalna i wertykalna ekskluzja prawicowo-populistyczna a eurosceptycyzm

6.6. Eurosceptycyzm „twardy” czy „miękki”?

Rozdział 7. Eurosceptycyzm jako kwestia mobilizacyjna

7.1. Popyt na poziomie makro – integracja europejska w opinii społecznej

7.2. Analiza strony podaży – integracja europejska w kampanii wyborczej 2002 roku

7.3. Popyt na poziomie mikro – elektorat Listy Pima Fortuyna a postawy eurosceptyczne w 2002 roku

7.4. Analiza strony podaży – integracja europejska w kampanii wyborczej 2003 roku

7.5. Popyt na poziomie mikro – elektorat Listy Pima Fortuyna a postawy eurosceptyczne w 2003 roku

7.6. Zmiana eurosceptycznej opportunity structure – referendum w 2005 roku

 

Część III Studium przypadku – Liga Polskich Rodzin

 

Rozdział 8. Uwarunkowania prawicowego populizmu i eurosceptycyzmu w Polsce – geneza Ligi Polskich Rodzin

8.1. Kształtowanie się polskiej sceny politycznej po 1989 roku – uwarunkowania polityczne

prawicowego populizmu

8.2. Uwarunkowania ekonomiczne prawicowego populizmu

8.3. Uwarunkowania społeczno-kulturowe prawicowego populizmu

8.4. Polska na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej – kształtowanie się postaw eurosceptycznych na scenie politycznej III Rzeczypospolitej

8.5. Geneza Ligi Polskich Rodzin

8.6. Liga Polskich Rodzin na polskiej scenie politycznej

Rozdział 9. Ideologia i program Ligi Polskich Rodzin

9.1. Ideowe korzenie Ligi

9.2. Kulturowe fundamenty programowego oblicza Ligi

9.3. Kwestie polityczne w programie Ligi

9.4. Kwestie ekonomiczne w programie Ligi

9.5. Horyzontalna i wertykalna ekskluzja prawicowo-populistyczna

Rozdział 10. Eurosceptycyzm Ligi Polskich Rodzin

10.1. Kulturowy wymiar eurosceptycyzmu

10.2. Polityczny wymiar eurosceptycyzmu

10.3. Ekonomiczny wymiar eurosceptycyzmu

10.4. Poszerzenie Unii Europejskiej a eurosceptycyzm

10.5. Horyzontalna i wertykalna ekskluzja prawicowo-populistyczna a eurosceptycyzm

10.6. Eurosceptycyzm „twardy” czy „miękki”?

Rozdział 11. Eurosceptycyzm jako kwestia mobilizacyjna

11.1. Popyt na poziomie makro – integracja europejska w opinii społecznej

11.2. Analiza strony podaży – integracja europejska w kampanii wyborczej 2001 roku

11.3. Popyt na poziomie mikro – elektorat LPR a postawy eurosceptyczne w 2001 roku

11.4. Zmiana eurosceptycznej opportunity structure – integracja europejska w kampanii wyborczej 2005 roku. Analiza strony podaży

11.5. Popyt na poziomie mikro – elektorat LPR a postawy eurosceptyczne w 2005 roku

 

Część IV Analiza porównawcza

 

Rozdział 12. Lista Pima Fortuyna i Liga Polskich Rodzin jako partie prawicowo-populistyczne i eurosceptyczne. Podobieństwa i różnice

12.1. Uwarunkowania prawicowego populizmu i eurosceptycyzmu w Holandii i Polsce

12.2. Ideologia i program Listy i Ligi

12.3. Eurosceptycyzm Listy i Ligi

12.4. Eurosceptycyzm w mobilizacji wyborczej Listy i Ligi

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Spis rycin

Spis tabel

Spis załączników

Summary

Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter


    Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

    Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

    Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0