Jubileusz trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002

Adam Chmielewski (red.)
ISBN: 83-229-2662-6
Liczba stron: 170
Format: B4, oprawa twarda
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Uniwersytet we Wrocławiu czcił swoje jubileusze wielokrotnie. W 2002 roku, po raz pierwszy w swoich dziejach, obchodził swój jubileusz, dążąc świadomie do tego, aby wysiłki wszystkich narodów i państw, które w ciągu minionych trzech wieków budowały tradycje edukacji uniwersyteckiej we Wrocławiu, nie zostały pominięte. Stało się to możliwe dzięki transformacji, jaka zaszła w świadomości narodu polskiego, który wskutek zawirowań historycznych sześćdziesiąt lat temu zamieszkał Wrocław i Dolny Śląsk.
Najważniejszym elementem tej transformacji była symboliczna akceptacja tego, że przez znaczną część swojej tysiącletniej historii Wrocław nie był polskim miastem. Choć niepolska przeszłość Wrocławia jest historyczną oczywistością, przez kilkadziesiąt lat na przeszkodzie w uznaniu tej historycznej prawdy stała bariera ideologiczna. Celem tej bariery była racjonalizacja powojennych decyzji wielkich mocarstw, w rezultacie których Polska została przesunięta ze wschodu na zachód. Ta ideologiczna bariera nie byłaby skuteczna bez zniekształcenia historycznej prawdy. Napawa optymizmem fakt. że mimo kilkudziesięciu lat starań o jej zatarcie, prawda historyczna okazała się silniejsza od ideologii.
Szczególne znaczenie w tym zwycięstwie historycznej prawdy miało uznanie przez Polaków niemieckiej przeszłości Wrocławia. Stało się ono gestem, który umożliwił uznanie przez Niemców polskiej przyszłości Wrocławia. W tym akcie wzajemnego historycznego uznania, w tym wspólnym zwycięstwie prawdy nad ideologią decyzyjną rolę odegrali uczeni polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Fragment Przedmowy

 • Przedmowa (Profesor Adam Chmielewski)
 • Przeszłość i przyszłość Uniwersytetu Wrodawskiego, Profesor Zdzisław Latajka, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
***
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie jubileuszu 300-lecia istnienia Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 1999
 • Uchwała w sprawie jubileuszu trzechsetlecia powstania Uniwersytetu Wrocławskiego przyjęta przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 28 czerwca 2000
 • Uchwała Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu w sprawie udziału Uczelni w obchodach Jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego z 26 marca 2001
 • Uchwała Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w związku z Jubileuszem 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Stanowisko Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2002
 • Wystąpienie Pani Poseł Teresy Jasztal w sprawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej  jubileuszu trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego
***
 • Inauracja jubileuszowego roku akademickiego 2002/2003 4 października 2002
 • Przemówienie inauguracyjne Rektora, Profesora Zdzisława Latajki
 • Matematyk, a chaos, wykład inauguracyjny Profesora Romana Dudy
***
 • Sesja specjalna Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) z okazji Jubileuszu Trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego, Siedziba Główna UNESCO w Paryżu, 10 października 2002
  • Przemówienie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Ptofesora Zdzisława Latajki
  • Przemówienie Koichiro Matsuury, Dyrektora Generalnego United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
  • Przemówienie dr. Hansa Marte, Prezydenta Austriackiego Komitetu Narodowego UNESCO
  • Przemówienie Profesora Klausa Hufnera, Prezydenta Niemieckiego Komitetu Narodowego UNESCO
***
 • Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego 12-13 października 2002
  Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 14 listopada 2002 roku
 • Dokument nr 10/111 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich: Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie włączenia szkolnictwa wyższego w Polsce do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
 • Dokument nr 12/111 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich: Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej)
***
 • Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola 14 listopada 2002
  • Przemówienie Przewodniczącego Kolegium, Rektora Politechniki Wrocławskiej, Profesora Tadeusza Lutego
  • Adres Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Profesora Zdzisława Latajki
  • Przemówienie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Profesora Zdzisława Latajki
  • Wręczenie Nagrody Kolegium Rektorów za integrację środowiska akademickiego Profesor Aleksandrze Kubicz
  • Laudatio Profesor Aleksandry Kubicz
  • Wystąpienie Profesor Aleksandry Kubicz
 • Homilia w czasie Mszy św. podczas obchodów jubileuszu trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego, wygłoszona w Kościele Uniwersyteckim we Wrocławiu w piątek po XXXII Niedzieli Zwykłej, dnia 15 listopada 2002 przez Księdza Profesora Ignacego Deca, Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
***
 • Oficjalne Uroczystości Jubileuszowe z okazji trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego 15 listopada 2002
  • Przemówienie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Profesora Zdzisława Latajki
  • Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego
  • Przemówienie Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Johannesa Raua podczas uroczystości jubileuszowej na Uniwersytecie Wrocławskim
  • Przemówienie Prezydenta Senatu Republiki Austrii Ludwiga Bieringera
  • List Prezydenta Republiki Czeskiej Vaclava Havla z okazji trzechsetnej rocznicy Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Przesłanie Prezydenta Republiki Węgierskiej Ferenca Wadla przedstawione przez Wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Republiki Węgierskiej Panią lbolyę David
  • Przemówienie Wiceministra Edukacji Narodowej i Sportu, Profesora Tomasza Gobana-Klasa
  • Wystąpienie Profesora Michała Kleibera, Ministra Nauki, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
  • Wystąpienie Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Profesora Franciszka Ziejki
  • Wystąpienie Profesora Norberta Heisiga, prezesa Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Wrocławskiego

***

 • Jedność intelektualna Europy. Debata o przeszłości i przyszłości Europy z okazji Trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego 15 listopada 2002
  • Słowo wstępne Profesora Kazimierza Działochy
  • Profesor Fritz Stern, Ozdrowienie Europy
  • Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego
  • Duchowa jedność Europy - przyszłość zjednoczonej Europy i perspektywy akcesji krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wystąpienie Ptezydenta Republiki Federalnej Niemiec Johannesa Raua
  • Słowo wstępne Profesora Kazimierra Działochy do drugiej części debaty
  • Wystąpienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Wystąpienie Arcybiskupa Diecezji Opolskiej Księdza Profesora Alfonsa Nossola
  • Wystąpienie Profesora Leona Kieresa, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
  • Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego , Ryszarda Nawrata
  • Wystąpienie Profesora Adama Chmielewskiego
***
 • Wrocławskie Promocje Dobrych Książek na Uniwersytecie Wrocławskim , 5 grudnia 2002
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską podjęta dnia 18 grudnia 2002 roku
 • Wykład Profesora Norberta Conradsa z okazji otwarcia wystawy ,,Uniwersytet tolerowany", poświęconej Uniwersytetowi Wrocławskiemu w Śląskim Muzeum w Gorlitz, 28 lutego 2003
 • Spotkanie przywódców państw Trójkąta Weimarskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, 9 maja 2003

***

 • Inauguracja roku akademickiego 2003/2004 2 października 2003
  • Przemówienie inauguracyjne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Profesora Zdzisława Latajki
  • Wykład Javiera Solany, Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa z okazji orrzymania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2 października 2003
  • List Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z okazji uhonorowania stopniem doktora honoris causa Javiera Solany przedstawiony przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Marka Siwca
  • Profesor Janusz Trzciński, Konstytucja dla Europy, Wykład inauguracyjny

***

 • Międzynarodowa Szkoła Letnia Uniwersytetu Wrocławskiego
  • List prezydenta Niemiec Johannesa Raua do Adama Chmielewskiego

***

 • Konferencja Zjednoczona Europa jako fundament nowego porządku globalnego. Wrocław, 30 kwietnia - 2 maja 2004
 • Przesłanie Środowiska Naukowego Wrocławia i Opola z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
***
 • Sponsorzy Jubileuszu Uniwersytetu Wrocławskiego
***
 • Złoty Szermierz Uniwersytetu Wrocławskiego

***

 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter