Ludwik Hirszfeld (1884-1954). Rys życia i działalność naukowa

Waldemar Kozuschek
ISBN: 83-229-2653-7
Liczba stron: 226
Format: A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Jest dobrym zwyczajem akademickim, że uniwersytet czci swych uczonych i przedstawia w środowisku naukowym tych, którzy przynieśli chwałę uczelni, kształcąc młodzież akademicką i przyczyniając się swoimi wykładami do rozwoju nauki polskiej i światowej. Takim uczonym był niewątpliwie Ludwik Hirszfeld, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, a zarazem pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego już w polskim Wrocławiu.

To właśnie profesor Ludwik Hirszfeld 6 września 1945 r. (w sali pozbawionej szyb) wygłosił pierwszy na polskim Wydziale Lekarskim wykład  "Nowoczesne poglądy w bakteriologii". Obecnie, po sześćdziesięciu latach, jest naszym zaszczytnym obowiązkiem przypomnieć społeczności akademickiej dzieje tego słynnego wrocławianina i przybliżyć go współczesnym pamiętając słowa, które cytował na wykładach: Kto nie zna przeszłości, nie może tworzyć przyszłości.

Jako urzędujący rektor Uniwersytetu Wrocławskiego jestem dumny, że w serii wydawniczej Biografie uczonych Wrocławskich można pokazać potencjał naukowych liczący się w skali światowej, a przez to zachęcić obecną młodą kadrę naukową do kontynuowania i rozwijania dzieła poprzedników.

Jestem wdzięczny profesorowi Waldemarowi Kozuschkowi, że podjął trudu napisania monografii o Hirszfeldzie w tak krótkim czasie. Jemu jako historykowi medycyny i znawcy dziejów uniwersytetu Wrocławskiego należą się słowa uznania za udział w realizacji naszych zamiarów zachowania w pamięci pierwszych wykładowców Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.

 

Ze Wstępu

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter