Jan Mikulicz-Radecki 1850-1905. Współtwórca nowoczesnej chirurgii

Waldemar Kozuschek
Wydanie: drugie
ISBN: 83-229-2649-9
Liczba stron: 279
Format: A4, oprawa twarda
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Książka przedstawia życie osobiste, karierę i spuściznę wielkiego polsko-niemieckiego chirurga Jana Mikulicza-Radeckiego. Praca opatrzona przedmową i wprowadzeniem autora, prof. dr hab. Waldemara Kozuschka, dwoma słowami wstępnymi i dwiema przedmowami różnego autorstwa oraz posłowiem, składa się z 10 rozdziałów. Kozuschek pisze we wprowadzeniu, że zbliżająca się rocznica 100-lecia śmierci Mikulicza jest dostateczną okazją do przeanalizowania sine ira et studio jego działalności naukowo-chirurgicznej. Autor dziękuje wielu osobom i instytucjom, które pomogły pod względem merytorycznym i finansowym w opracowaniu i wydaniu książki. Dedykuje swoją pracę Towarzystwu Chirurgów Polskich i Niemieckiemu Towarzystwu Chirurgów. (...)

Kozuschek zawarł w pracy niezmiernie dużo interesujących wiadomości o życiu osobistym i karierze naukowej Mikulicza. Czytając tę monografię odnosi się wrażenie, że niczego więcej o Mikuliczu napisać się nie da. Kozuschek przedstawił Mikulicza jako wielkiego chirurga i nauczyciela, niepozbawionego jednak wad i ludzkich słabości. Autor ze swadą opisuje trudny charakter Mikulicza, despotyzm, nadmierną ambicję i pewien koniunkturalizm w postępowaniu, kiedy to dążył za wszelką cenę do wyznaczonego celu - objęcia kliniki chirurgicznej w Wiedniu. Ogromną zaletą książki jest przedstawienie, chyba po raz pierwszy, tak obiektywnie i rzeczowo kontrowersji związanych z pochodzeniem Mikulicza, co powinno zakończyć spór, jaki od lat toczą ze sobą na ten temat jego biografowie. (...)

Wielką pracę prof. W. Kozuschka można polecić przede wszystkim zainteresowanym chirurgom, a także, ze względu na niezwykłą biegłość pióra autora i ciekawe przedstawienie realiów epoki, również czytelnikom niezwiązanym z medycyną, którzy interesują się historią chirurgii.

 

Z recenzji Izabeli Kachockiej

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter