Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu

Piotr Celiński
ISBN: 978-83-229-3133-2
Liczba stron: 256
Format: A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Książka jest medioznawczą i kulturoznawczą analizą technologii cyfrowych. Tytułowe interfejsy objawiły się jako ich autonomiczna kategoria, która wywiera radykalny wpływ na kształt światów medialnych i kultury w ogóle. Sytuują się one w miejscu, gdzie ścierają się i przenikają światy analogowe i cyfrowe, technologiczne i biologiczne, materialne i symboliczne, twórcy i odbiorcy, kultury masowej i kultury uczestnictwa. Ta specyficzna lokalizacja na „mapie” kultury oraz ich bezprecedensowa siła sprawcza, czyniąca je motorem cyfrowej rewolucji, skłania do stawiania pytań, które wytyczają narrację książki: o istotę cyfrowych technologii medialnych, ich społeczno-kulturowy potencjał i trajektorie wpływów, które wytyczają, narzucane przez nie reguły, języki i struktury komunikowania, biologiczne i antropologiczne uwarunkowania ich użytkowania czy wreszcie związki z różnymi „niemedialnymi” domenami rzeczywistości. Autor odpowiada na te pytania w przystępny sposób, często odwołując się do tekstów popkultury – filmów, internetu czy muzyki popularnej. Zachowuje jednocześnie wymogi wykładu naukowego. Dzięki temu przybliża polskiemu czytelnikowi zarówno same technologie interfejsowe jak i krytycznie sytuuje je w interdyscyplinarnym świetle kulturoznawczych „teorii mediów”.

 

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

INTERFEJSY MEDIÓW I INTERFEJSY KULTURY

A. Technologiczny genotyp interfejsów

1. Narzędzia i maszyny

1.1. Automatyzacja

1.2. Twarde i miękkie technologie

2. Kod cyfrowy (numeryczna reprezentacja)

2.1. Digitalizacja

2.2. Dematerializacja

2.3. Spłaszczanie kultury – dyktatura cyfr

3. Sieci

3.1. Technologie sieciowe

3.2. Społeczeństwo sieci

B. Teoretyczne usytuowanie interfejsów 64

1. Interfejs jako wyzwanie i kłopot dla medioznawstwa

2. Wokół definicji medium

3. Różnica między interfejsem a medium

4. Media, czyli mass media

5. Modernizm versus postmodernizm, mass media versus nowe media

6. Medioznawcze stanowiska

7. Interfejs i pragmatyka badawcza

ROZDZIAŁ II

KU INTERFEJSOM – EWOLUCJE I REMEDIACJE TECHNOLOGII MEDIALNYCH

A. Interfejsy mechaniczne

B. Interfejsy tekstowe

C. Interfejsy graficzne

D. Interfejsy neuronalne

ROZDZIAŁ III

WPŁYW INTERFEJSÓW NA KULTURĘ – ROZPOZNANIA TEORETYCZNE

A. Konwergencja

B. Cyfrowa prędkość i przyspieszenie cyberkultury

1. Prędkość światła i estetyka znikania

2. Pyknolepsja

3. Maszyna widzenia

C. Dekompozycja czasu

D. Nadmiar informacji

E. Antyprzestrzenność cyberprzestrzeni

F. Taktylność interfejsów cyfrowych

G. Cyfrowe losy twarzy i ciała

1. Ograniczenia podjętej rekonstrukcji

ROZDZIAŁ IV

HIPERTEKST: KONOTACJE KOMUNIKACYJNE, POLITYCZNE I KULTUROWE

A. Historia hipertekstu

1. Nelson i Bush

2. Dataland

B. Konsument, użytkownik, autor

1. Śmierć autora i narodziny „wreadera”

2. Modele autorstwa w nowych mediach

3. Współpraca jednostek lub grup

4. Współpraca między producentami a użytkownikami

5. Remiks i sampling

6. Opcje z menu, czyli brak porozumienia

C. Teoria tekstu a hipertekst

1. Encyklopedia i biblioteka

2. Kłącza i nomadowie

3. Leksja według Barthes’a

4. Poststrukturalizm, Derrida i hipertekst

D. Hipertekst – demokracja – komunikacja

1. Cyberkultura i społeczeństwo

2. Elektroniczna agora

3. Trop Habermasowski – hipertekst jako przestrzeń publicznej komunikacji

3.1. Sfera publiczna i Internet

E. Krytyka kulturoznawcza

1. Hipertekst jako „system operacyjny świata”

2. Nawigatorzy i kartografowie hipertekstowego morza

Bibliografia

Summary

Indeks nazwisk

Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter