Studia Filmoznawcze 26

Sławomir Bobowski (red.)
ISSN: 0860-116X
Liczba stron: 274
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Film i antropologia - taki temat przyświeca zamieszczonym szkicom i rozprawom w niniejszym tomie ,,Studiow Filmoznawczych". Od czasow inicjatywy Aleksandra Jackiewicza w postaci jego książki Antropologia fllmu (Krakow 1975), która - poza wiaściwie pierwszym rozdziałem, zatytułowanym Jok jest możliwa antropologia fllmu - zawiera luźny zbiór szkiców na rożne tematy, nie ukazało się w polskim piśmiennictwie filmoznawczym zbyt wiele prac traktujących o zaga-dnieniu adekwatnym do tematyki naszego tomu. Jednakże, jak się nam wydaje, przez te trzydzieści lat od publikacji lektury Jackiewicza antropologia kulturowa i X Muza wraz z filmoznawstwem zdają się zblizać do siebie nieuchronnie.

 • Wstęp

I. ROZPRAWY I SZKICE

 • Umberto Eco, Casablanca
 • Grażyna Stachowna, Człowiek zamaskowany, czyli tajemnice upiora oper
 • Ryszard Vorbrich, Co zawiera torba antropologa? O słowie i obrazie w badaniach nad kulturą
 • Adam Nobis, Film dokumentalny i jego status poznawczy w antropologii spoteczno-kulturowej
 • Grzegorz Pełczyński, Awans a kultura chłopska w polskim kinie lat siedemdziesiątych XX wieku
 • Dorota Skotarczak, Kilka kart z kroniki obyczajów
 • Wiktor Czernianin, Film jako narzędzie terapeutyczne w biblioterapii (rekonesans)
 • Don Fredericksen, The Condition of Being "In Between" in Anthropology, Jungian Depth Psychology, and Film
 • Urszula Tes, Rytualne kino Mai Deren
 • Piotr Zwierzchowski, Szeroka droga - socrealistyczny zapis kultury
 • Mariola Marczak, Człowiek w obliczu wartości. Antropologia postaci filmowych Krzysztofa Zanussiego
 • ks. Marek Lis, Człowiek - obrazem Boga? Figury Chrystusa w Dekalogu
 • Lucja Demby, Droga do Rosji. Autostop Nikity Michałkowa: ,,prosta historia" o człowieku Zachodu w świecie wartości wschodnich
 • Ewa Brzezińska, Elżbieta Durys, Amerykański film wojenny - w poszukiwaniu głębokiej struktury
 • Jadwiga Głowa, Problem pamięci zbiorowej w czeskim eseju filmowym lat dziewięćdziesiątych XX wieku
 • Irina Makowiejewa, Nomadyczne sity w serialu Brygada Aleksieja Sidorowa

II. OMÓWIENIA I RECENZJE KSIĄŻEK

 • Thomas Leitch, Czym się różnią powieści i filmy? Uwagi o książce Kamilli Elliott Rethinking the Novel/Film Debate
 • ks. Marek Lis, O kinie religijnym z problemami. Kosciół, kino, sacrum Marka Sokołowskiego
 • Joanna Spalińska-Mazur, Demontaz historii. Recenzja książki Marka Haltofa Kino polskie

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter