Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie

Michael Fleischer
ISBN: 83-229-2593-X
Liczba stron: 152
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Kiedy stosuje się znaki, ma się do czynienia z komunikacją; kiedy się tego nie czyni, nie ma komunikacji. Jako uczestnicy systemu możemy co prawda mniemać, że przy pomocy rozmowy zamierzamy osiągnąć porozumienie, doprowadzić do harmonii lub dokonać prowokacji; jako obserwator drugiego stopnia (na przykład jako lingwista) widzimy nawet, że użyte zostają w tym celu w określony sposób takie a nie inne jednostki językowe, możemy nawet stwierdzić, na podstawie jakich zaburzeń reguł (naszym zdaniem) porozumienie nie dochodzi do skutku itp. Dopiero jednak jako obserwator trzeciego stopnia widzieć możemy, o co w tym wszystkim chodzi. Nie chodzi tu o nic innego, jak o utrzymanie systemu komunikacji w ruchu, jakichkolwiek treści, informacji lub wiadomości byśmy nie przekazywali. Tyle w kwestii powodu tego mechanizmu. Z kolei sposób jego funkcjonowania w ramach systemu społecznego oraz jego uczestnicy (rozumiani nie jako indywidua, lecz jako interpretatorzy i aktanci) są kwestią semantyki.

 

Michael Fleischer

 • Operacjonalny konstruktywizm Niklasa Luhmanna
 • Nie-dualistyczny konstruktywizm Siegfrieda J. Schmidta
 • Refleksywność i rezultaty procesów
 • Decyzja - przesłanka
 • Modele rzeczywistości
 • Język i świadomość
 • Ontologia
 • Stanowisko Ernsta von Glasersfelda
 • Problem dualizmu u Josefa Mitterera
 • Ewolucyjne stanowisko Ruperta Riedla
 • Proces śrubowy jako fundamentalna zasada
 • Przyczyny i kompleksowość
 • Wyjaśnianie i rozumienie
 • Poznanie

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter