Ustroje państw współczesnych

Ryszard Balicki
ISBN: 83-229-2422-4
Liczba stron: 192
Format: A5, oprawa broszurwa
Rok wydania: 2003
Nakład wyczerpany

Książka niniejsza jest materiałem dydaktycznym, przeznaczonym do nauki przedmiotu poświęconego konstytucyjnym ustrojom wybranych państw: Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Federalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Francuskiej, Konfederacji Szwajcarskiej. Zdaniem autora, lektura powyższej publikacji powinna się odbywać z jednoczesną analizą aktualnych rozwiązań konstytucyjnych, funkcjonujących w danym państwie. Można to czynić w sposób "klasyczny", wertując opublikowane przekłady konstytucji (niezastąpiona w tym będzie seria tłumaczeń konstytucji wydawana przez Wydawnictwo Sejmowe), lub też można skorzystać z tekstów konstytucji dostępnych w Internecie.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter