Filozofia XLI. Prawda a metoda. Część I. Aporie myśli współczesnej

Janusz Jaskoła i Anna Olejarczyk (red.)
ISBN: 83-229-2383-X
Liczba stron: 470
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2003
Nakład wyczerpany

Prezentowany tom jest efektem dwu konferencji naukowych: Aporie myśli współczesnej (Sosnówka, 2001) oraz Prawda a metoda (Karpacz, 2002), zorganizowanych w ramach projektu badawczego Światy możliwe.
Badania światów możliwych - ontologii i epistemologii, które zakładają ich istnienie, oraz kosmologii poszczególnych możliwych światów - doprowadziły nas do postawienia pytania o aporetyczność współczesnej filozofii i nauki. Rozważając aporie myśli współczesnej, dostrzegliśmy konieczność zbadania relacji między prawdą a służącą jej metodą.
Mamy nadzieję, że badania światów możliwych wskażą istotne problemy współczesnej filozofii i pozwolą na scalenie perspektyw badawczych filozofii oraz nauk ścisłych, humanistycznych i przyrodniczych.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter