Europejska integracja gospodarcza w polityce RFN (1949-2000)

Sebastian Płóciennik
ISBN: 83-229-2483-6
Liczba stron: 418
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2004
Nakład wyczerpany

Celem pracy jest dokonanie w szerokiej perspektywie czasowej lat 1949-2000 syntezy niemieckiej polityki integracji gospodarczej. Punktem wyjścia pracy jest założenie, że Europapolitik RFN stawiała sobie za cel zbudowanie unii politycznej "zjednoczonej" Europy. Oznacza to, że z jednej strony Niemcy chcieli stworzyć zaawansowaną formę współpracy politycznej z władzą ponadnarodową, z drugiej zaś zakładały uczestnictwo w niej jak największej liczby państw. Cele te były ze sobą przynajmniej częściowo sprzeczne ze względu na jednoczesną ekskluzywnosć politycznego klubu i szeroki, "paneuropejski" charakter projektu. Jednak to właśnie ich równoległa realizacja gwarantowała realizację katalogu celów powojennej Europapolitik; odbudowę pozycji międzynarodowej Niemiec i ich zjednoczenie poprzez integrację kontynentu.Zasadnicza teza pracy brzmi następująco: cele integracji ekonomicznej RFN w Europie nie stały w sprzeczności z celami politycznymi i, mimo hierarchicznego podporządkowania sferze politycznej, wskazywały w oparciu o własną logikę zbliżone cele, choć przełożone na język gospodarki. Książka stanowi uwieńczenie badań prowadzonych w Polsce i w Niemczech w latach 1998-2001 w ramach studiów doktoranckich.

 • Wykaz skrótów
 • Wprowadzenie

Rozdział 1. Podstawy niemieckiej polityki integracyjnej po II wojnie światowej

 1. Integracja -przesłanki, cel, defnicja, skutki
 2. Niemcy wobec integracji europejskiej

Rozdział 2. Niemcy w procesie kształtowania się struktur integracji gospodarczej w Europie 1948-1958

 1. Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej (OEEC). .
 2. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)
 3. Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)

Rozdział 3. Republika Federalna Niemiec w procesie pogłębienia integracji gospodarczej

 1. Pogłębienie integracji gospodarczej - wprowadzenie
 2. RFN wobec idei pogłębienia integracji na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
 3. Mechanizmy kursowe EZW i ESW
 4. Budowa unii gospodarczej i walutowej w latach dziewięćdziesiątych
 5. Podsumowanie

Rozdział 4. Niemcy w procesie rozszerzenia integracji gospodarczej

 1. Proces rozszerzenia - wprowadzenie
 2. Strefa wolnego handlu z OEEC jako punkt wyjścia polityki rozszerzenia
 3. Pierwsze rozszerzenie, 1973 - Wielka Brytania, Irlandia, Dania
 4. Drugie rozszerzenie, 1981-1986 - Grecja, Hiszpania, Portugalia
 5. Trzecie rozszerzenie, 1995 - Austria, Finlandia i Szwecja
 6. Rozszerzenie UE na Wschód
 7. Podsumowanie - konsekwencje rozszerzeń WE/UE dla polityki integracyjnej RFN
 8. Pozycja RFN w handlu wewnętrznym UE oraz w handlu z krajami kandydującymi (tabele i wykresy)

Rozdział 5. Koszty integracji gospodarczej w Europie w polityce RFN

 1. Problem kosztów integracji - wprowadzenie
 2. Pierwszy etap rozwoju systemu finansowego WE: 1958-1969
 3. Finanse WE w latach siedemdziesiątych
 4. Reformy finansów Wspólnot Europejskich w latach osiemdziesiątych
 5. RFN w procesie przebudowy systemu finansowego WE w latach dziewięćdziesiątych
 6. Niemcy jako płatnik netto w procesie integracji gospodarczej - próba relatywizacji

Zakończenie
Wykaz tabel
Wykaz wykresów
Literatura
Indeks nazwisk
Zusammenfassung

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter