Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego 2003 (1)

Praca zbiorowa
ISBN: 83-229-2388-7
Liczba stron: 172
Format: B5, oprawa broszurowa
Nakład wyczerpany

 Od Redakcji; Elżbieta Katarzyna Dzikowska, Ankunft der Polen in und Abreise der Deutchen aus Niederschlesien nach dem Zweiten Weltkrieg in den Erzählungen H. Worcells; Michael Fleischer, Obszar tabu w systemie polskiej kultury; Robert Grzeszczak, Wpływ integracji europejskiej na podstawowe funkcje parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej; Beata Ociepka, Kampanie wyborcze wypędzonych; Leon Olszewski, Rozwój gospodarki narodowej. Współczesna teoria i polityka gospodarcza; Sebastian Płóciennik, Republika Federalna Niemiec wobec wspólnej polityki rolnej WE/UE w procesie europejskiej integracji gospodarczej; Krzysztof Ruchniewicz, Kształtowanie niemieckiej opinii publicznej na podstawie sprawozdań z pobytu w Polsce w latach pięćdziesiątych; Artur Tworek, Die Sprachen Schlesiens. Konstante Mischdialekte? Mariusz Wojtan, Wielowymiarowe konsekwencje przyjęcia zobowiązań wynikających z Konwencji z Schengen; Krzysztof Wójtowicz, Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter