Początki chasydyzmu polskiego

Jan Doktór
ISBN: 83-229-2457-7
Liczba stron: 324
Format: A5, oprawa twarda z obwolutą
Rok wydania: 2004
Nakład wyczerpany

Zdaniem autora tej monografii chasydyzm polski narodził się w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku na fali nadziei mesjańskich. Ramy czasowe książki wyznaczają dwie daty: rok 1700, kiedy wyrusza do Ziemi Świętej wielka pielgrzymkia "chewrat chasidim" (bractwa pobożnych), a w źródłach pojawiają się doniesienia o niedawno powstałej w Rzeczypospolitej "sekcie nowych chasydów", oraz początek lat osiemdziesiątych XVIII wieku, kiedy wśród polskich Żydów miał miejsce ostatni w XVIII wieku zryw mesjański, w którym wzięły udział wszystkie ugrupowania chasydzkie. Wtedy też ukazały się drukiem pierwsze publikacje dotyczące chasydyzmu besztiańskiego. Książka omawia kolejne etapy formowania się ruchu i jego przełomowe momenty. Autor wykorzystał nowe źródła, które korygują i uzupełniają obraz początków chasydyzmu. Oprócz polskich źródeł są to przede wszystkim dzienniki misjonarzy Institutum Judaicum z Halle, którzy w latach 1728-1790 wędrowali po Europie odwiedzając skupiska żydowskie, dyskutowali z napotykanymi Żydami i notowali wszystkie zasłyszane informacje o ich życiu duchowym, nowych ruchach religijnych i konfliktach w środowisku żydowskim.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter