Zasilanie i drenaż wód podziemnych w obszarach górskich na podstawie badań w Masywie Śnieżnika

Stanisław  Staśko, Robert Tarka
ISBN: 83-229-2385-6
Liczba stron: 64
Format B5, oprawa broszurowa

Wstęp;

 1. Zarys budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych;

 2. Opis stacji badawczej, zakres pomiarów i badań;

 3. Zmienność opadów atmosferycznych i temperatury powietrza;

 4. Pomiary infiltracji;

 5. Wahania zwierciadła wód podziemnych;

 6. Wyniki pomiarów odpływu podziemnego rejestrowania na wypływie wody ze sztolni;

 7. Przepływy na rzece Kamienna;

 8. Szczelinowatość, przepuszczalność i odsączalność skał;

 9. . Skład chemiczny wód podziemnych, wyniki badań izotopowych i stężenia gazów szlachetnych;

 10. Interpretacja procesu zasilania i drenażu;

 11. Model zasilania i drenażu w obszarach górskich;

 12. Podsumowanie i wnioski;

 13. Literatura;

 14. Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter