Wiarą tchnące obrazy. Studia z dziejów malarstwa religijnego na Śląsku w XIX wieku

Joanna Lubos-Kozieł
ISBN: 83-229-2530-1
Liczba stron: 468
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

W dotychczasowej - rozproszonej i niezbyt bogatej - refleksji poświęconej dziewiętnastowiecznemu malarstwu religijnemu, na której ciążyło zarówno rozszerzone rozumienie pojęcia malarstwa sakralnego, jak i skłonność do preferowania dorobku nurtów artystycznych istotnych dla rozwoju sztuki dwudziestowiecznej, typowa kościelna produkcja malarska rzadko zajmowala miejsce pierwszoplanowe. Charakterystyczny jest tutaj przykład opracowań dotyczących dziejów ikonografii religijnej, stanowiących dość znaczący rozdział w badaniach nad sztuką sakralną XIX wieku. Prace te, uwzględniając zazwyczaj zarówno przykłady dzieł pełniących funkcje religijne, jak i malowideł nienależących do nurtu kościelnego czy dewocyjnego, punkt ciężkości analizy przesuwały zdecydowanie w stronę tych ostatnich. Mimo to przegląd publikacji poruszających zagadnienia dziewiętnastowiecznego malarstwa religijnego i analiza pytań, na które poszczególni autorzy starali się w nich odpowiadać, mogą być pouczające. Rozproszone w róznego typu opracowaniach informacje i rozważania o kościelnym dziedzictwie artystycznym plasują się bowiem w róznorodnych kontekstach badawczych, wyznaczając tym samym co najmniej kilka potencjalnych kierunków refleksji nad dziewiętnastowiecznym malarstwem sakralnym.

 

Fragment Wprowadzenia

  • Malarstwo religijne na Śląsku w XIX wieku - zarys dziejów
  • Studia
  • "Zapatrzył się na Overbecka, od Rafaela i od Francii mądre nauki ssał". Recepcja nazarenizmu w śląskim malarstwie religijnym
  • "(...) z zewnątrz i wewnątrz w najszlachetniejszym stylu gotyckim". Malarstwo kościelne jako dopełnienie neogotyckiego Gesamtkunstwerku
  • "(...) moje obrazy to najlepsi moi przyjaciele, z którymi rozmawiam w wolnych chwilach". Biskup Heinrich Förster jako mecenas współczesnego malarstwa religijnego
  • "(...) w najlepszym artystycznym wykonaniu za uczciwe umiarkowane ceny". Malarstwo religijne a rynek masowej kościelnej produkcji artystycznej
  • Biogramy malarzy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter