Ekonomia 17. Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku

Leon Olszewski (red.)
ISSN: 2084-4093
Liczba stron: 212
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Najnowszy tom serii „Ekonomia” publikowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr pod redakcją prof. L. Olszewskiego składa się z trzech części: Uwarunkowania rozwoju gospodarek krajowych, Procesy integracyjne Europy w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Miscellanea – koncepcje i poglądy. Publikacja zawiera artykuły w języku polskim i angielskim, które stanowią m.in. próbę odpowiedzi na pytania o skutki globalnych regulacji dla krajów transformujących swoją gospodarkę, analizę porównawczą polskiego i amerykańskiego rynku ubezpieczeń, omówienie opcji binarnych na polskim rynku kapitałowym czy też przedstawienie niezwykle intersujących wyników badania metodą GTAPC korzyści dla Polski wynikających z ustanowienia free trade zone między Ukrainą a Unią Europejską.

 • Słowo wstępne (Leon Olszewski)

Uwarunkowania rozwoju gospodarek krajowych

 • Leon Olszewski, Global public goods, global regulation and development of transition economies – some remarks
 • Petia Koleva, Nathalie Rodet-Kroichvili, and Julien Vercueil, Screening the theories of institutional dynamics in the light of the post-socialist transformation
 • Monika Filipowska, Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych – model działania
 • Anna Ćwiąkała-Małys, Przegląd doświadczeń europejskich i światowych w procesie pomiaru efektywności wykorzystania zasobów publicznego szkolnictwa wyższego
 • Marcin Malinowski, Opcje binarne na polskim rynku kapitałowym

Procesy integracyjne Europy w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych

 • Isabel Vega Mocoroa, Crisis of the system of own resources of the European Union and proposals for the future
 • Grigorii Shamborovskyi, Socio-economic effects of the development of economic cooperation between Ukraine and the European Union for Poland
 • Krzysztof Suwalski, Wpływ opodatkowania na przepływy BIZ między krajami UE
 • Paweł Dobrzański, System edukacji jako czynnik konkurencyjności gospodarek Unii Europejskiej
 • Daria Kostecka-Jurczyk, Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a wspólnotowe reguły konkurencji

Miscellanea. Koncepcje i poglądy

 • Aneta Onufer, Zmiany strukturalne – zjawisko i jego pomiar
 • Jolanta Gadawska, Polityka (tworzenia i rozwiązywania) rezerw w jednostkach gospodarczych
 • Edyta Kowalczyk, Michał Kalecki w polskiej i światowej ekonomii

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter