Ekonomia 17. Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku

Leon Olszewski (red.)
ISBN: 978-83-229-3131-8
Liczba stron: 212
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009

Najnowszy tom serii „Ekonomia” publikowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr pod redakcją prof. L. Olszewskiego składa się z trzech części: Uwarunkowania rozwoju gospodarek krajowych, Procesy integracyjne Europy w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Miscellanea – koncepcje i poglądy. Publikacja zawiera artykuły w języku polskim i angielskim, które stanowią m.in. próbę odpowiedzi na pytania o skutki globalnych regulacji dla krajów transformujących swoją gospodarkę, analizę porównawczą polskiego i amerykańskiego rynku ubezpieczeń, omówienie opcji binarnych na polskim rynku kapitałowym czy też przedstawienie niezwykle intersujących wyników badania metodą GTAPC korzyści dla Polski wynikających z ustanowienia free trade zone między Ukrainą a Unią Europejską.

Słowo wstępne (Leon Olszewski)

Uwarunkowania rozwoju gospodarek krajowych

Leon Olszewski, Global public goods, global regulation and development of transition economies – some remarks

Petia Koleva, Nathalie Rodet-Kroichvili, and Julien Vercueil, Screening the theories of institutional dynamics in the light of the post-socialist transformation

Monika Filipowska, Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych – model działania

Anna Ćwiąkała-Małys, Przegląd doświadczeń europejskich i światowych w procesie pomiaru efektywności wykorzystania zasobów publicznego szkolnictwa wyższego

Marcin Malinowski, Opcje binarne na polskim rynku kapitałowym

Procesy integracyjne Europy w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych

Isabel Vega Mocoroa, Crisis of the system of own resources of the European Union and proposals for the future

Grigorii Shamborovskyi, Socio-economic effects of the development of economic cooperation between Ukraine and the European Union for Poland

Krzysztof Suwalski, Wpływ opodatkowania na przepływy BIZ między krajami UE

Paweł Dobrzański, System edukacji jako czynnik konkurencyjności gospodarek Unii Europejskiej

Daria Kostecka-Jurczyk, Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a wspólnotowe reguły konkurencji

Miscellanea. Koncepcje i poglądy

Aneta Onufer, Zmiany strukturalne – zjawisko i jego pomiar

Jolanta Gadawska, Polityka (tworzenia i rozwiązywania) rezerw w jednostkach gospodarczych

Edyta Kowalczyk, Michał Kalecki w polskiej i światowej ekonomii

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter