Wczesne domy mieszczan w Europie Środkowej. Geneza - funkcja - forma

Jerzy Piekalski
ISBN: 83-229-2489-5
Liczba stron: 234
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2004
Nakład wyczerpany

Monografia Jerzego Piekalskiego dotyczy średniowiecznych domów mieszczańskich w Europie Środkowej. Autor przedstawia rozwój struktury przestrzennej budynków, szczególnie zmiany w planie i roli sieni oraz w użyciu materiałów budowlanych w konstrukcji domostw. Kolejne rozdziały prowadzą czytelnika od prosty chat we wczesnych miastach (grodach) średniowiecznych po pierwsze kamienice w rozwiniętych ośrodkach miejskich (na przykładzie Wrocławia i Krakowa). Osobnym zagadnieniem jest zjawisko wież mieszkalnych w miastach Europy Środkowej.

 • Charakterystyka problemu badawczego
 • Zakres chronologiczny i terytorialny
 • Źródła i metody
 • Zarys historii badań nad genezą domu mieszczańskiego w Europie Środkowej
 • Budynki mieszkalne we wczesnych miastach
 • Dom mieszczański na terenach górnoniemieckich a problem bezdymnej izby
 • Rozwój przestrzeni i funkcji domu
 • Komfort zamieszkiwania
 • Możliwości identyfikacji stube
 • Początki mieszczańskich domów na południowych wybrzeżach Bałtyku i Morza Północnego a problem wielkiej sieni
 • Rola i organizacja sieni
 • Struktura przestrzenna budynków: wczesne domy o wnętrzu wielofunkcyjnym
 • Rozwój do formy złożonej
 • Murowany dom sieniowy
 • Wieże mieszkalne i domy wieżowe
 • Wieże mieszkalne w miastach południowej strefy Europy Środkowej
 • Zagadnienie domów wieżowych w miastach północnej strefy Europy Środkowej
 • Pierwsze domy mieszczańskie w Pradze, Wrocławiu i Krakowie
 • Zagadnienie sposobu zamieszkiwania w domach drewnianych
 • Kamienne domy w Pradze
 • Wczesne kamienice Wrocławia i Krakowa
 • Geneza domu mieszczańskiego i jej uwarunkowania

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter