Góry – Literatura – Kultura 5

Ewa Grzęda (red.)
ISBN: 978-83-229-3124-0
Liczba stron: 168
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010

Piąty tom serii Góry Literatura Kultura w całości poświęcony został problematyce alpejskiej w literaturze polskiej i obcej. Większa część zamieszczonych tu rozpraw i artykułów dotyczy piśmiennictwa krajowego, głównie dziewiętnastowiecznego. W polu zainteresowania autorów tomu znalazły się zarówno polskie przekłady dzieł europejskich, należących do kręgu literatury alpejskiej, jak i oryginalne utwory rodzime, reprezentujące różne gatunki i obiegi literackie. Wraz z nimi opublikowano również dwa studia poświęcone literaturze obcej. Tom nie pretenduje do rangi monografii, ale stanowić ma zapowiedź systematycznych badań nad polską literaturą alpejską, interpretowaną w szerokim kontekście europejskim, których owocem będzie obszerna antologia. Pierwsze kroki w tym celu zostały już poczynione. We współpracy ze studentami z koła naukowego edytorów Koedycja działającego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowano do druku wybór polskiej poezji o Alpach. Po rozszerzeniu i uzupełnieniu ukaże się on niebawem jako numer specjalny w ramach niniejszej serii.

 

Ewa Grzęda, Przedmowa

Ewa Grzęda, Preface

Jacek Kolbuszewski, Zapomniany polski przekład poematu Albrechta von Hallera Die Alpen

Ewa Grzęda, Szwajcaria i Alpy w legendzie kościuszkowskiej

Ewa Kolbuszewska, „Rozmiłowałem się w Jeziorze Genewskim”. Zygmunta Krasińskiego kilka wizji Lemanu

Magdalena Jonca, Baśnie alpejskie (relacjami z podróży przeplatane)

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Anna Nakwaska z Krajewskich na alpejskich szlakach

Michał Mesjasz, „…te góry, co się chmurami wieńczą…”. Alpejskim szlakiem Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej

Małgorzata Łoboz, Obrazki z Delille’owej sielanki. Józefa Kremera podróż przez Styrię

Dorota Michułka, Czytankowe Alpy

Halina Kubicka, Alpejska przestrzeń grozy w opowiadaniu E.F. Bensona The Horror-Horn

Emilia Naruniec, Alpy w twórczości poetów i pisarzy litewskich. Prolegomena

Indeks nazwisk

Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter