Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych

Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł i Piotr Oszczanowski (red.)
ISBN: 83-229-2363-5
Liczba stron: 460
Format: A4, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2003
Nakład wyczerpany

Ta obszerna książka zawiera materiały z międzynarodowej sesji, jaka odbyła się we Wrocławiu i w Legnicy od 23 do 27 maja 2001 roku. Zawiera wyniki tego "niderlandzkiego spotkania nad Odrą". Tematyka artykułów w nim zawartych jest szeroko zakreślona, zarówno jeśli chodzi o ramy czasowe, jak i przedmiot badań, którym pomieszczone tutaj teksty (wygłaszane wcześniej jako referaty w ramach sesji) zostały poświęcone: od czasów średniowiecznych poprzez czasy renesansowe i barokowe aż po wiek XIX i XX; od historii politycznej poprzez historię religii, nauki, rzeźby, malarstwa aż po współczesną architekturę. Również jeśli chodzi o zasięg geograficzny, w niniejszym tomie dostrzegamy różnorodne przestrzenie: Wrocław jako metropolia śląska, tereny dolnośląskie i gornośląskie, Czechy, Morawy, a także odleglejsze miejsca, jak Warmia czy Pomorze.

 • JAN WRABEC, Wstęp / Foreword
 • STEFAN KIEDROŃ, Wstęp / Foreword
 • LUDO BEHEYDT, The Cultural Identity of the Low Lands
 • JONATHAN ISRAEL, The Dutch Republic and the Silesian Revolt against the Habsburgs (1618-1625)
 • JANUSZ ST. KĘBŁOWSKI, Zagadnienie wartości tzw. nurtu niderlandzkiego w rzeźbie śląskiej XVI i XVII wieku. Zarys problematyki
 • MARIUSZ KARPOWICZ, Chronologia i geografia niderlandyzmu w rzeźbie 1. połowy XVII wieku
 • BOŻENA STEINBORN, O pomocniczej roli rycin niderlandzkich
 • BOŻENA STEINBORN, PIOTR OSZCZANOWSKI, Aneks. Spis rycin użytych w obrazach śląskich od XVI do połowy XVII wieku
 • ZYGMUNT WAŹBIŃSKI, Adrian de Vries i jego śląski mecenas: sztuka jako narzędzie propagandy wiary w okresie kontrreformacji
 • STEFAN KIEDROŃ, Silesians at North-Netherlandic Universities in the 17th Century
 • JAN HARASIMOWICZ, Nicolaus Goldmann Vratislaviensis Silesius - lejdejski matematyk i teoretyk architektury XVII wieku
 • MATEUSZ KAPUSTKA, Pytanie o „dwa niderlandyzmy" w śląskim malarstwie tablicowym 2. połowy XV wieku
 • BOGUSŁAW CZECHOWICZ, Flandria czy Śląsk? Kontrowersje wokół artystycznej i ideowej genezy nagrobka biskupa Piotra Nowaka (fi456) we Wrocławiu
 • WALDEMAR MOŚCICKI, Die niederlandische Kunstregion ais Inspirationsquelle fur die mittelalterliche Architektur in Mittelosteuropa am Beispieldes Frauenburger Domes und seiner Folgebauten
 • JAKUB KOSTOWSKI, Ideowe echa husyckiej rewolty w malarstwie niderlandzkim XV i początków XVI wieku
 • ALEKSANDRA BEK, Rola wzorników niderlandzkich w rzeźbie renesansowej środowiska legnickiego
 • ALEKSANDRA LIPIŃSKA, Południowoniderlandzkie ołtarze alabastrowe (1550-1560) w zbiorach europejskich
 • WALDEMAR DELUGA, Orientalizujące portrety Aegidiusa Sadelera
 • PIOTR OSZCZANOWSKI, Wrocławskie epitafium Uthmannów - rzecz o „niderlandyzmie wyuczonym"
 • MILAN SVOBODA, Geschichte der freiherrlichen Familie von Redern in der Konzeption des Mausoleums Meisters Gerhard Hendrik von Amsterdam (Frydlant 1605-1610)
 • RYSZARD SZMYDKI, Śląski epizod Antona van Obberghena
 • KATARZYNA KLUZOWICZ, Niderlandzkie wzorce nowożytnej ikonografii maryjnej Śląska
 • RENATA SULEWSKA, Niderlandyzm w snycerstwie północnej Polski w czasach Zygmunta III
 • JACEK TYLICKI, Echa niderlandzkie w rysunkach niektórych nowożytnych artystów gdańskich i elbląskich
 • MARIA GLIŃSKA, Wpływy niderlandzkie w sztuce Pomorza Zachodniego w czasach nowożytnych
 • MARCIN WISŁOCKI, Epitafia w Vilmnitz i Semlow jako przykłady recepcji niderlandyzmu w rzeźbie pomorskiej około 1600 roku
 • KEVIN E. KANDT, Netherlandish Artists in 17th-Century Danzig: New Evidence from Archival Sources
 • BEATA PURC-STĘPNIAK, Śmiejący się Demokryt i płaczący Heraklit. Dwa obrazy ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk
 • ANDRZEJ KOZIEŁ, Sztuka i promocja sztuki. O funkcji akwafort Michaela Willmanna
 • AGNIESZKA SEIDEL-GRZESIŃSKA, Niderlandzkie wzory w protestanckim malarstwie śląskim. Ostatnia Wieczerza z warsztatu Piotra Pawła Rubensa
 • BEATA LEJMAN, Nokturn w twórczości Philippa Christiana Bentuma
 • RAFAŁ EYSYMONTT, współpraca WOJCIECH MROZOWICZ, Fortyfikacje holenderskie czy francuskie? O największym wrocławskim dziele urbanistycznym
 • WILKEN ENGELBRECHT 150 Years of Netherlandism in the Czech Republic
 • JOANNA LUBOS-KOZIEŁ, Dzieła malarzy belgijskich i holenderskich na wrocławskich wystawach sztuki w XIX wieku
 • MICHAŁ AMBROŻ, Kopie mistrzów niderlandzkich na wystawach wrocławskich w pierwszej połowie XIX wieku
 • BOŻENA GRZEGORCZYK, Wzorce amsterdamskie w budownictwie socjalnym Wrocławia 1919-1939
 • IRMA KOZINA, Niderlandyzm we współczesnej architekturze na Górnym Śląsku

Spis ilustracji
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter