Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Żywca. Studia z antropologii historycznej

Piotr Kowalski
ISBN: 978-83-229-3136-3
Liczba stron: 400
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Andrzej Komoniecki – wójt Żywca – przez niemal ćwierć wieku pisał Chronografię albo Dziejopis żywiecki. Zachowany rękopis tego dzieła odzwierciedla częściowo podzielany przez Komonieckiego sposób postrzegania i rozumienia świata przez ówczesne społeczeństwo. Piotr Kowalski ukazuje obecne w kronice przekonanie o istnieniu dwóch ksiąg: Księgi Natury i Księgi Pisma, do których odsyłają człowieka niezliczone znaki pojawiające się na jego codziennej drodze. Z perspektywy historyka kultury organizuje i tłumaczy kryjące się za świadectwami zawartymi w kronice różne perspektywy oglądu świata

* * *

Żywiecka chorografia

MATERII POMIESZANIE

Synkretyczność obrazu świata i zadania historyka kultury

THEATRUM MUNDI: PRZESTRZEŃ I SEMIOZA

Kronika i doświadczanie przestrzeni

Kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze

Bestie, bydlątka i inny zwierzyniec

THEATRA ROZMAITE

Czytanie świata i gapiostwo. O teatralności dawniej

Jarmarczne theatrum. Ludyczne widowiska w świecie Andrzeja Komonieckiego

Sąsiedzi: Żydzi, heretycy i inni obcy

CIAŁO I THEATRUM ŚMIERCI

Ciało. Choroby i inne cielesne dolegliwości

O umieraniu statecznym, męczeńskim i plugawym

Zwłoki, trupy, szczątki

Literatura

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter