Studia Geograficzne 76. Przekształcenia w rolnictwie Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów związkowych Niemiec, Polski i Ukrainy

Stanisław Grykień
ISBN: 83-229-2545-X
Liczba stron: 167
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. rozpoczął się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej proces transformacji systemowej w gospodarce. Polegał on na przechodzeniu od socjalistycznego systemu gospodarczego, opartego na własności państwowej oraz centralnym planowaniu i zarządzaniu, do kapitalistycznego systemu rynkowego, opartego na własności prywatnej, wolnym rynku i swobodzie przedsiębiorczości. Działania te objęły również rolnictwo państw regionu, będące w sytuacji kryzysowej w skutek scentralizowanego systemu.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter