Myślenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej

Artur Kozak (red. Maciej Pichlak)
ISBN: 978-83-229-3108-0
Liczba stron: 260
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Pośmiertnie wydana książka Artura Kozaka (do druku przygotował ją Maciej Pichlak) traktuje o koncepcji prawa – wśród licznych odniesień do filozofii, antropologii czy językoznawstwa – którą określa się mianem juryscentrycznej. Ze znawstwem i erudycją stworzył Autor świat opierający się na trojakiej podstawie: kantowskim transcendentalizmie, przekonaniu o szczególnej misji zawodu prawniczego i społecznym umocowaniu prawniczych kategorii poznawczych. Książka Artura Kozaka zainteresuje z pewnością nie tylko prawników, ale też wszystkich zainteresowanych np. szeroko rozumianą filozofią języka.

 • Wstęp
 • Nota

 

CZĘŚĆ PIERWSZA. Problematyka analityczna a struktura wiedzy prawnicze

I. Filozofia prawa a teoria i deontologia prawa

 1. Korzenie problematyki filozoficznoprawnej
 2. Transcendentalistyczna inspiracja
 3. Zarzut subiektywizmu i relacja epistemiczna
 4. Prawo i otoczenie społeczne
 5. Zarys zadań filozofii prawa
 6. Program badawczy teorii prawa
 7. Wiedza i mądrość prawnicza

II. Problematyka analityczna w naukach prawnych

 1. Analityczna teoria prawa pomiędzy problematyką strukturalną i komunikacyjną
 2. Analityczna teoria prawa pomiędzy autonomicznością i integracyjnością
 3. Analityczna teoria prawa pomiędzy deskrypcjonizmem i rekonstrukcjonizmem
 4. Granice podejścia analitycznego w ogólnej nauce o prawie

 

CZĘŚĆ DRUGA. Historia normatywności

I. Kulturowy fundament języka a problem ontologii prawa

 1. Kultura i język
 2. „Miękka” ontologia prawa w wersji modernistycznej
 3. „Miękka” ontologia prawa po modernizmie
 4. Kulturowy fundament aparatury analitycznej
 5. Ku „twardej” ontologii prawa

II. Normy i reguły w prawie

 1. O Wittgensteinie raz jeszcze
 2. Praktyki i reguły – świat Themis
 3. Reguły praktyki i reguły postępowania – od Dike do Nomos
 4. Reguły postępowania i normy – Nomos i Ersatz-Nomos

 

CZĘŚĆ TRZECIA. O pewnym projekcie analitycznej teorii prawa

I. Opcje teoretyczne: radykalny imperatywizm i umiarkowany konwencjonalizm

 1. Reguły zachowań, normy decyzji i zasady prawa
 2. Imperatywizm umiarkowany i radykalny
 3. Realizm i instrumentalizm w epistemologicznej charakterystyce stosowania prawa
 4. Konwencjonalizm radykalny oraz umiarkowany

Bibliografia

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter