Myślenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej

Artur Kozak (red. Maciej Pichlak)
ISBN: 978-83-229-3108-0
Liczba stron: 260
Format A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010

Pośmiertnie wydana książka Artura Kozaka (do druku przygotował ją Maciej Pichlak) traktuje o koncepcji prawa – wśród licznych odniesień do filozofii, antropologii czy językoznawstwa – którą określa się mianem juryscentrycznej. Ze znawstwem i erudycją stworzył Autor świat opierający się na trojakiej podstawie: kantowskim transcendentalizmie, przekonaniu o szczególnej misji zawodu prawniczego i społecznym umocowaniu prawniczych kategorii poznawczych. Książka Artura Kozaka zainteresuje z pewnością nie tylko prawników, ale też wszystkich zainteresowanych np. szeroko rozumianą filozofią języka.

Wstęp

Nota

CZĘŚĆ PIERWSZA

Problematyka analityczna a struktura wiedzy prawnicze

II. Filozofia prawa a teoria i deontologia prawa

1. Korzenie problematyki filozoficznoprawnej

2. Transcendentalistyczna inspiracja

3. Zarzut subiektywizmu i relacja epistemiczna

4. Prawo i otoczenie społeczne

5. Zarys zadań filozofii prawa

6. Program badawczy teorii prawa

7. Wiedza i mądrość prawnicza

II. Problematyka analityczna w naukach prawnych

1. Analityczna teoria prawa pomiędzy problematyką strukturalną i komunikacyjną

2. Analityczna teoria prawa pomiędzy autonomicznością i integracyjnością

3. Analityczna teoria prawa pomiędzy deskrypcjonizmem i rekonstrukcjonizmem

4. Granice podejścia analitycznego w ogólnej nauce o prawie

CZĘŚĆ DRUGA

Historia normatywności

II. Kulturowy fundament języka a problem ontologii prawa

1. Kultura i język

2. „Miękka” ontologia prawa w wersji modernistycznej

3. „Miękka” ontologia prawa po modernizmie

4. Kulturowy fundament aparatury analitycznej

5. Ku „twardej” ontologii prawa

II. Normy i reguły w prawie

1. O Wittgensteinie raz jeszcze

2. Praktyki i reguły – świat Themis

3. Reguły praktyki i reguły postępowania – od Dike do Nomos

4. Reguły postępowania i normy – Nomos i Ersatz-Nomos-26 14:06:15

CZĘŚĆ TRZECIA

O pewnym projekcie analitycznej teorii prawa

I. Opcje teoretyczne: radykalny imperatywizm i umiarkowany konwencjonalizm

1. Reguły zachowań, normy decyzji i zasady prawa

2. Imperatywizm umiarkowany i radykalny

3. Realizm i instrumentalizm w epistemologicznej charakterystyce stosowania prawa

4. Konwencjonalizm radykalny oraz umiarkowany

Bibliografia

Summary

-26 14:06:15

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter