Prawo konstytucyjne w formie pytań i odpowiedzi

Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska
ISBN: 83-229-2370-8
Liczba stron: 694
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2003
Nakład wyczerpany

Opracowanie "Prawa konstytucyjnego w formie pytań i odpowiedzi" ma na celu stworzenie możliwości jak najbardziej kompletnego poznania lub powtórzenia wiadomości z zakresu najważniejszych regulacji odnoszących się do przedmiotu prawa konstytucyjnego. Intencją autorów było odwołanie się do szerokiego zakresu obowiązujących w chwili obecnej aktów prawnych, odnoszących się w swej treści do ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego RP. Również zagadnieniom wolności i praw jednostki poświęcono bardzo wiele uwagi, konieczne było bowiem ukazanie roli, jaką uprawnienia te odgrywają we współczesnym państwie demokratycznym, oraz ocena ich praktycznego funkcjonowania.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter