noimage

Bibliotekoznawstwo XXIV. Sztuka książki. Historia - teoria - praktyka

Małgorzata Komza (red.)
ISBN: 83-229-2442-9
Liczba stron: 312
Format B5, oprawa broszurowa

Wstęp

Bibliologiczne problemy książki ilustrowanej

Druki emblematyczne jako przekaz barokowej wizji świata i człowieka

Portrety Stanisława Augusta w grafice książkowej jego czasów

Powieści ilustrowane fotografiami

Ilustracja drzeworytowa jako forma nobilitacji książki polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

Okładka i obwoluta jako komunikat. Wprowadzenie do problematyki

Stylizacja topograficzna druków Wydawnictwa Ultima Thule (1910-1939)

Uwarunkowania współpracy plastyków z Wydawnictwem „Śląsk”(1954-1991)

Historia widziana oczami Antoniego Uniechowskiego

Gdzie kończy się książka, a zaczyna komiks...

Ilustracje do Małego Księcia Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Z problemów recepcji Ukształtowanie edytorsko-poligraficzne ilustracji naukowych

Rola ilustracji we współczesnym podręczniku i książce edukacyjnej

Obraz i tekst w książkach elektronicznych

Internet jako element warsztatu informacyjnego badacza sztuki książki

Czy rzeczywiście koniec ery Gutenberga? Kilka uwag na temat dalszych perspektyw tradycyjnej formy książki

Nowe tendencje w ruchu wydawniczym i ich wpływ na życie książki

Komunikacja w Internecie

Czy Johann Gutenberg był pierwszym detepowcem? Wizualizacja dokumentów XML

Przeszłość i przyszłość kształcenia i doskonalenia zawodowego edytorów w Polsce

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Muzeum sztuki książki

Współczesna topografia komputerowa

O fontach komputerowych

Niewidoczne sygnatury obrazowe w zabezpieczaniu dokumentów elektronicznych i drukowanych Typografia współczesna w kontekście historii i tradycji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter