Andragogika a grupy dyspozycyjne społeczeństwa

Wojciech Horyń, Jan Maciejewski (red.)
ISBN: 978-83-229-3111-0
Liczba stron: 199
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Socjologiczna, dotycząca całego społeczeństwa prawidłowość, iż proces kształcenia zawodowego nie zapewnia już dzisiaj pracownikowi sprawności zawodowej na całe życie, obowiązuje oczywiście i we współczesnych grupach dyspozycyjnych. Niniejszy tom opisuje procesy permanentnej de facto edukacji tych grup właśnie.

Część pierwsza dotyczy środowiska wojskowych (selekcja do zawodu, wykształcenie specjalistyczne, przygotowanie na zderzenie z innymi kulturami). Część druga – pozostałych grup dyspozycyjnych (policja, straż pożarna, straż miejska, straż więzienna). Część trzecia – permanentnego dokształcania pracowników administracji państwowej i samorządów lokalnych.

 

 • Wstęp
 • Introduction

Rozdział I. Andragogika w środowisku wojskowym

 • Leszek Wendicki, Znaczenie selekcji i klasyfikacji żołnierzy w procesie profesjonalizacji armii 
 • Łukasz Gajewski, Edukacja informatyczna drogą profesjonalizacji w wojsku
 • Dariusz Kozerawski, Problem edukacji wielokulturowej w aspekcie realizacji zadań podczas międzynarodowej operacji koalicyjnej w Iraku (2003–2008)
 • Jozef Matis, Roly vojenského andragóga pri zabezpečovaní profesionálnych vojakov
 • Zuzana Korčoková, Výchovné poradenstvo v profesionálnej armáde
 • Miroslav Kmošena, Koncipovanie kurikula v príprave vojenského andragóga
 • Ryszard Kałużny, Wiesław Chudy, Rodzaje wiedzy, umiejętności oraz cechy osobowe postrzegane przez podchorążych jako ważne w pełnieniu funkcji oficera

Rozdział II. Andragogika w innych grupach dyspozycyjnych

 • Marek Stefański, Andragogika w strategii kształcenia policyjnego
 • Marzena Kordaczuk-Wąs, Sebastian Sosnowski, Potrzeby i możliwości samorozwoju kadry oficerskiej policji
 • Waldemar Forysiak, Kształcenie zawodowe funkcjonariuszy policji municypalnej (na przykładzie Straży Miejskiej Wrocławia)
 • Renata Szczepanik, Kształcenie w warunkach izolacji więziennej

Rozdział III. Andragogika w administracji

 • Adam Habuda, Centralizacyjne i decentralizacyjne problemy polskiej administracji publicznej 
 • Ewa Kostrzewa, Adam Maciej Sosnowski, Problemy prawne samorządu terytorialnego w budowaniu systemu bezpieczeństwa dorosłego społeczeństwa w Polsce
 • Jerzy Pyka, Oddziaływanie zmieniającego się rynku pracy na obszar andragogiki
 • Jerzy Rotko, Administracyjnoprawne uwarunkowania edukacji ekologicznej
 • Robert Majkut, Rola administracji w propagowaniu permanentnego kształcenia na terenach wiejskich. Tradycje oraz aktualne wyzwania w świetle dokonań Władysława Grabskiego
 • Tomasz Kruszewski, Nadzór instytucji administracyjnych samorządu prowincjonalnego na Śląsku nad opieką nad dziećmi głuchoniemymi i ociemniałymi w latach 1875–1925
 • Tomasz Matusiak, Andragogika w zakresie zarządzania kryzysowego jako zadanie administracji samorządowej. Realizacja na przykładzie miasta Bydgoszczy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter