Studia Archeologiczne XLI. Middle Palaeolithic Human Activity and Palaeoecology: New Discoveries and Ideas

Jan Michał Burdukiewicz, Andrzej Wiśniewski (red.)
ISBN: 978-83-229-3114-1
Liczba stron: 468
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany
Darmowy e-book!

Badania nad środkowym paleolitem prowadzone na przestrzeni ponad dwóch dekad miały charakter wielowymiarowy i obejmowały szereg jego aspektów. Ostatnie lata przyniosły wiele nowych odkryć, które zmieniły spojrzenie zarówno archeologów, jak i paleontologów na tę epokę – przede wszystkim na charakterystyczny dla niej postęp technologiczny w obróbce kamienia i kości. Niniejsza publikacja zawiera artykuły będące pokłosiem zorganizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w lipcu 2006 r. sympozjum Middle Palaeolithic Human Activity and Palaeoecology: New Discoveries and Ideas, a także studia badaczy prowadzących istotne badania w tej dziedzinie, którzy nie mogli wziąć w niej udziału osobiście.

Osią rozważań w prezentowanych studiach jest ukazanie wyników najnowszych badań wykopaliskowych dotyczących działalności człowieka w okresie środkowego paleolitu na terenie Europy. Struktura treści w obrębie tomu podporządkowana została dążeniu do ukazania problemu rozprzestrzeniania się grup ludzkich na północne tereny Eurazji i zasiedlania przez nich środowisk o klimacie umiarkowanym i subarktycznym. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań wykopaliskowych z terenów o niższych szerokościach geograficznych, w tym Dolnego Śląska (jaskini Biśnik). Artykuły oprócz szczegółowych informacji dotyczących konkretnych stanowisk przynoszą także uwagi syntetyczne, będące wynikiem praktycznego zastosowania najnowszych ustaleń metodologicznych w zakresie badań nad paleolitem.

 • Introduction (Jan Michał Burdukiewicz and Andrzej Wiśniewski)
 • Nicolas Rolland, The early human occupation of high latitudes, boreal, continental and periglacial habitats: Middle Palaeolithic milestones in Northern Eurasia
 • Hans-Peter Schulz, The Susiluola Cave site in Western Finland – evidence of the northernmost Middle Palaeolithic settlement in Europe
 • Krzysztof Cyrek, The Biśnik Cave in Southern Poland: reconstruction of the Palaeolithic cave habitation in relation to the environmental changes
 • Eugeniusz Foltyn, Janusz K. Kozłowski, Jan M. Waga, Geochronology and environment of the pre-Eemian Middle Palaeolithic in Southern Poland
 • Rudolf Musil, The environment of the Middle Palaeolithic sites in Central and Eastern Europe
 • Enrico Bruhl, Thomas Laurat, The Middle Palaeolithic at the Geisel Valley – recent excavations at the fossil lake Neumark-Nord 2 (Sachsen-Anhalt, Germany)
 • Andrzej Wiśniewski, Jan Fridrich, Early Middle Palaeolithic activity exemplified by the industry from Bečov I, A-III-6 and other sites of Central Europe
 • Jan Fridrich, Ivana Fridrichova-Sykorova, Bečov I and Bečov IV: comparison of human activity in different Middle Palaeolithic cultures (Czech Republic)
 • Karel Valoch, Slavomil Vencl, Stone axe: surprise or not in the Middle Palaeolithic?
 • Paweł Valde-Nowak, Mousterian sequences of the Obłazowa Cave (Polish Carpathians)
 • Ľubomira Kaminska, Neue mittelpalaolitische Funde aus der Slowakei
 • Marta Połtowicz-Bobak, Les relations entre le support et l’outil dans les industries laminaires du Paleolithique moyen
 • Marie-Helene Moncel, Les etapes du peuplement de la moyenne vallee du Rhone (Sud-Est, France) du stade isotopique 9 au debut du stade isotopique 3. Etat des connaissances sur le cadre chronologique, paleoenvironnemental et sur les comportements humains
 • Celine Thiebaut, Denticulate Mousterian: myth or reality?
 • Laura Longo, Paolo Giunti, Raw material exploitation during the Middle Palaeolithic in the Lessini Mountains (Verona, Veneto, Italy)
 • Stefano Grimaldi, Enza Spinapolice, The Late Mousterian of the Grotta Breuil (Monte Circeo, Lazio, Italy): interpreting new and ancient data
 • Avraham Ronen, Ivan Chernikov, The Mousterian of the red loam on the Carmel Coast (Israel)
 • Marco Hackel, Zur Technik des Schlagens am Beispiel der Schlagsteine von Bilzingsleben (Thuringen, Germany)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter