Studia Archeologiczne XXXIV. Rola sudeckiego zaplecza surowcowego w kamieniarstwie neolitycznym na Śląsku

Piotr Cholewa
ISBN: 83-229-2473-9
Liczba stron: 168
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2004
Nakład wyczerpany

Opracowanie oparto o zespół 670 kamiennych narzędzi neolitycznych pochodzących z terenu Śląska. Większość analiz wykonał zespół petrografów z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod względem chronologicznym zespół narzędzi stanowi przekrój prawie całego okresu neolitu na Śląsku. W toku badań wyka zano, jakie preferencje surowcowe istniały w kamieniarstwie poszczególnych kultur. Wykazano także jakie gatunki skał używane były pr zez ówczesnych kamieniarzy do produkcji określonych typów narzędzi. Dzięki analizie ustalono też, że w całym zbiorze udział surowca narzutowego wynosił 7.2% (84 okazów). Dzięki wskazaniom lokalizacji wychodni określonych typów skał zawartych w ekspertyzach petrograficznych udało się chociaż częściowo zrekonstruować zasięg penetracji grup ludności kultur neolitycznych w strefie sudeckiej. Można stwierdzić, że w kamieniarstwie neolitycznym na Śląsku rodzime surowce kamienne strefy sudeckiej miały kluczowe znaczenie. Wykonano z nich 92.8% uwzględnionych w pracy narzędzi.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter