Współczesne sądownictwo międzynarodowe, tom 1. Zagadnienia instytucjonalne

Jan Kolasa (red.)
ISBN: 978-83-229-3075-5
Liczba stron: 456
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Rozstrzyganie sporów międzynarodowych to niezwykle istotna i wymagająca ciągłych opracowań dziedzina prawa. Zdecentralizowany i niejednolity system prawa międzynarodowego (ok. 40 instytucji o charakterze sądowym), zyskując na znaczeniu w oczach opinii publicznej, musi stać się także przedmiotem naukowych komentarzy i dyskusji. Taki jest cel opartego na solidnych materiałach źródłowych tomu, do którego jego redaktor – Jan Kolasa – zaprosił autorów będących specjalistami w omawianej dziedzinie. Składa się na niego 14 opracowań szczegółowych, opatrzonych wstępem i pogrupowanych tematycznie (według zasięgu kompetencji i typu jurysdykcji sądów). Jest to bardzo cenne dzieło fachowe, tym bardziej, że w polskiej literaturze przedmiotu brak jest opracowania zawierającego analityczne omówienia najbardziej znaczących spośród współcześnie funkcjonujących sądów międzynarodowych.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter