Wrocławskie Studia Politologiczne 10/2009

Krystyna Rogaczewska (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 288
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

„Wrocławskie Studia Politologiczne” to czasopismo ukazujące się od 2001 roku. Numer 10/2009 podejmuje m.in. zagadnienia związane z członkostwem w Unii Europejskiej i Traktatem Konstytucyjnym (analizowane z różnych perspektyw: przez pryzmat poglądów J. Habermasa czy problemów akcesyjnych na Bałkanach), analizuje izraelski i czeski system wyborczy, omawia nowy typ lidera politycznego, jakim jest Silvio Berlusconi. Tom jak zwykle zamykają recenzje najciekawszych publikacji z dziedziny politologii.

Myśl polityczna

 • JUSTYNA BOKAJŁO, Dylematy koalicji CDU/CSU-SPD w kwestii roli państwa w doktrynie Soziale Marktwirtschaft
 • RADOSŁAW JAKUBOWSKI, Quo vadis Europo? Unia Europejska z perspektywy teorii krytycznej Jürgena Habermasa. Model normatywny i jego krytyka
 • BARTOSZ SMOLIK, Suwerenność w myśli politycznej środowiska Ligi Polskich Rodzin w okresie debaty nad członkostwem Polski w Unii Europejskiej i Traktatem Konstytucyjnym

Teoria polityki

 • KRZYSZTOF CHACZKO, Tak proporcjonalne, jak tylko możliwe. Kilka uwag na temat izraelskiego systemu wyborczego
 • VLASTIMIL HAVLIK, LUBOMIR KOPEČEK, Kształt i stabilność czeskich rządów: wpływ systemu partyjnego i wyborczego
 • MONIKA WICHŁACZ, Pretorianizm - u źródeł interwencji politycznej sił zbrojnych
 • Instytucje i działania polityczne
 • JAKUB JÓźWIAK-DI MARCANTONIO, Silvio Berlusconi - lider polityczny nowego typu. Podejście marketingowo-polityczne
 • ANNA PACZEśNIAK, RAFAŁ RIEDEL, Transfer unijnych wzorców instytucjonalnych na przykładzie prawodawstwa w zakresie równouprawnienia płci w Polsce
 • SŁAWOMIR PASTUSZKA, Uwarunkowania rozwoju regionalnego. Przegląd koncepcji teoretycznych
 • YANA PRYSTUPA, Kultura polityczna Ukrainy w procesie przemian
 • KRZYSZTOF ZUBA, Europeizacja jako czynnik warunkujący inkorporację referendum do systemu politycznego Wielkiej Brytanii

Stosunki międzynarodowe

 • TERESA ŁOŚ-NOWAK, Zmiana jako przedmiot badań w nauce o stosunkach międzynarodowych
 • JAKUB RÓŻANOWSKI, Kontrowersje wokół przyczyn i momentu załamania Fall "Barbarossa"
 • DARIUSZ WYBRANOWSKI, Bośnia i Hercegowina wobec Unii Europejskiej - trudna droga ku stowarzyszeniu. Problemy i wyzwania polityki UE na Bałkanach Zachodnich na początku XXI wieku

Recenzje

 • ALEKSANDRA GRZYMAŁA-KOZŁOWSKA, Konstruowanie innego wizerunku imigrantów w Polsce (Renata Grodzka)
 • Samorząd terytorialny w Polsce i Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski (red.) (Ludwik Habuda)
 • PRZEMYSŁAW GRUDZIŃSKI, Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli (Artur Niedźwiedzki)
 • AGATA BECHOWSKA-GEBHARDT, TADEUSZ STALEWSKI, Mobbing - patologie zarządzania personelem (Violetta Tanaś)
 • MACIEJ POTZ, Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Agnieszka Pawlak)
 • Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Rafał Towalski (red.) (Mariusz Piestrak)
 • STEVEN W. MOSHER, Hegemon: Droga Chin do dominacji (Bartosz Smolik)
 • Rządy koalicyjne w III RP, Marek Chmaj (red.) (Maciej Stobiński) ROGER D. WIMMER, JOSEPH R. DOMINIC, Mass media. Metody badań (Danuta Studencka-Derkacz) Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, Mariusz Jędrzejko (red.) (Wojciech Welskop)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter