Ekonomia 13. Rozwój teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wybrane aspekty

Leon Olszewski (red.)
ISSN: 2084-4093
Liczba stron: 334
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Niniejszy tom obejmuje opracowania, w których autorzy starali się przedstawić swój punkt widzenia na dylematy, przed którymi stoją decydenci kształtujący zasadnicze kontury polityki ekonomicznej i dobierający narzędzia według wskazówek dających się bardziej lub mniej bezpośrednio wyprowadzić z modeli teoretycznych. Wyodrębniono w nim trzy części, które ułatwiają czytelnikowi zwrócenie uwagi na zagadnienia, które go najbardziej interesują. Podział ten nie zakreśla ostrych granic między analizą problemów teorii i polityki ekonomicznej. Niektóre artykuły dotyczą obu obszarów badawczych.
Na pierwszy plan wysuwa się problematyka czynników wzrostu gospodarczego widzianych z szerokiej perspektywy współczesnych uwarunkowań życia gospodarczego w przestrzeni gospodarki krajowej i międzynarodowej. Poza opracowaniami, które w zwięzły sposób prezentują konkretne zagadnienia teorii i polityki wzrostu gospodarczego, znalazły się też teksty dotyczące wybranych, wycinkowych aspektów funkcjonowania współczesnej gospodarki. Pokazanie praktyki efektywności stosowania konkretnych narzędzi polityki ekonomicznej wybranych krajów pozwala pełniej zrozumieć charakter procesów wzrostu gospodarczego dwóch dekad, ostatniej XX w. i pierwszej XXI w. Zamieszczone teksty mają swój wymiar badawczy, polegający na prezentowaniu wycinkowych efektów pracy naukowej autorów, ale w dużej części chodzi o cel dydaktyczny. Ocena, w jakiej mierze udało się to autorom, należy do czytelników.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter