Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej

Katarzyna Zamorska
ISBN: 978-83-229-3117-2
Liczba stron: 248
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Książka prowokuje do dyskusji nad prawami społecznymi, czyli zagadnieniem, wokół którego w zachodniej teorii politycznej już od dawna toczą się dyskusje i spory, w polskiej literaturze reprezentowanym jednak skromnie. Przybliżając rozumienie praw społecznych najważniejszych teoretyków, przyglądając się sposobom uzasadniania praw społecznych i ich kodyfikacjom w dokumentach międzynarodowych, unijnych i krajowych, autorka nie zawęża znaczenia tych praw jedynie do roszczeń socjalnych i ekonomicznych oraz podkreśla ich znaczenie dla polityki społecznej.

 

 

Wstęp

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka praw społecznych

1.1. Trzy generacje praw

1.2. Prawa socjalne czy społeczne?

1.3. Miejsce praw społecznych w rodzinie praw człowieka

Konkluzja

Rozdział 2. Przesłanki kształtowania się praw społecznych

2.1. Th omas H. Marshall: prawa społeczne a status obywatela

2.2. Otto von Bismarck: pierwsze uprawnienia socjalne

2.3. Welfare state: wolność przez państwo

Konkluzja

Rozdział 3. Aksjologiczne uwarunkowania praw społecznych w nauce o polityce społecznej

3.1. Godność jako źródło praw społecznych

3.2. Sprawiedliwość jako wartość konstytuująca politykę społeczną

3.3. Równość jako cecha obywatelstwa

3.4. Bezpieczeństwo socjalne versus wolność

Konkluzja

Rozdział 4. Prawa społeczne w prawie międzynarodowym, unijnym i krajowym

4.1. Prawa społeczne w dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych

4.2. Prawa społeczne Rady Europy

4.3. Zakres gwarancji socjalnych w dokumentach unijnych

4.4. Prawa społeczne w konstytucjach

Konkluzja

Rozdział 5. Prawa społeczne jako uprawnienia i obowiązki w dziedzinie polityki społecznej

5.1. Prawa społeczne a polityka społeczna

5.2. Prawo do pracy czy prawo do dochodu obywatelskiego: praca jako centralny problem polityki społecznej

5.2.1. Prawo do pracy w systemie uniwersalnym i krajowym

5.2.2. Historia – praca jako wartość

5.2.3. Praca a polityka społeczna

5.3. Prawo do edukacji jako przeciwdziałanie ubóstwu

5.3.1. Prawo do edukacji w systemie uniwersalnym i krajowym

5.3.2. Historia – wzrost roli państwa

5.3.3. Wyzwania edukacyjne

5.3.4. Koszty w edukacji

5.4. Prawo do ochrony zdrowia w obliczu eksplozji kosztów i trendów demograficznych

5.4.1. Prawo do ochrony zdrowia w systemie uniwersalnym i krajowym

5.4.2. Historia – ochrona zdrowia jako integralna część polityki społecznej

5.4.3. Dylematy w opiece zdrowotnej

5.5. Prawo do pomocy społecznej jako nieodłączna część obywatelstwa

5.5.1. Prawo do pomocy społecznej w systemie uniwersalnym i krajowym

5.5.2. Krótka historia – od miłosierdzia do praw

5.5.3. Niektóre problemowe aspekty współczesnej pomocy społecznej

Konkluzja

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks pojęć

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter