Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej

Katarzyna Zamorska
ISBN: 978-83-229-3117-2
Liczba stron: 248
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Książka prowokuje do dyskusji nad prawami społecznymi, czyli zagadnieniem, wokół którego w zachodniej teorii politycznej już od dawna toczą się dyskusje i spory, w polskiej literaturze reprezentowanym jednak skromnie. Przybliżając rozumienie praw społecznych najważniejszych teoretyków, przyglądając się sposobom uzasadniania praw społecznych i ich kodyfikacjom w dokumentach międzynarodowych, unijnych i krajowych, autorka nie zawęża znaczenia tych praw jedynie do roszczeń socjalnych i ekonomicznych oraz podkreśla ich znaczenie dla polityki społecznej.

 

 

 • Wstęp

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka praw społecznych

 • Trzy generacje praw
 • Prawa socjalne czy społeczne?
 • Miejsce praw społecznych w rodzinie praw człowieka
 • Konkluzja

Rozdział 2. Przesłanki kształtowania się praw społecznych

 • Thomas H. Marshall: prawa społeczne a status obywatela
 • Otto von Bismarck: pierwsze uprawnienia socjalne
 • Welfare state: wolność przez państwo
 • Konkluzja

Rozdział 3. Aksjologiczne uwarunkowania praw społecznych w nauce o polityce społecznej

 • Godność jako źródło praw społecznych
 • Sprawiedliwość jako wartość konstytuująca politykę społeczną
 • Równość jako cecha obywatelstwa
 • Bezpieczeństwo socjalne versus wolność
 • Konkluzja

Rozdział 4. Prawa społeczne w prawie międzynarodowym, unijnym i krajowym

 • Prawa społeczne w dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Prawa społeczne Rady Europy
 • Zakres gwarancji socjalnych w dokumentach unijnych
 • Prawa społeczne w konstytucjach
 • Konkluzja

Rozdział 5. Prawa społeczne jako uprawnienia i obowiązki w dziedzinie polityki społecznej

 • Prawa społeczne a polityka społeczna
 • Prawo do pracy czy prawo do dochodu obywatelskiego: praca jako centralny problem polityki społecznej
  • Prawo do pracy w systemie uniwersalnym i krajowym
  • Historia – praca jako wartość
  • Praca a polityka społeczna
 • Prawo do edukacji jako przeciwdziałanie ubóstwu
  • Prawo do edukacji w systemie uniwersalnym i krajowym
  • Historia – wzrost roli państwa
  • Wyzwania edukacyjne
  • Koszty w edukacji
 • Prawo do ochrony zdrowia w obliczu eksplozji kosztów i trendów demograficznych
  • Prawo do ochrony zdrowia w systemie uniwersalnym i krajowym
  • Historia – ochrona zdrowia jako integralna część polityki społecznej
  • Dylematy w opiece zdrowotnej
 • Prawo do pomocy społecznej jako nieodłączna część obywatelstwa
  • Prawo do pomocy społecznej w systemie uniwersalnym i krajowym
  • Krótka historia – od miłosierdzia do praw
  • Niektóre problemowe aspekty współczesnej pomocy społecznej
 • Konkluzja

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks pojęć

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter