Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej

Katarzyna Zamorska
ISBN: 978-83-229-3117-2
Liczba stron: 248
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010

Książka prowokuje do dyskusji nad prawami społecznymi, czyli zagadnieniem, wokół którego w zachodniej teorii politycznej już od dawna toczą się dyskusje i spory, w polskiej literaturze reprezentowanym jednak skromnie. Przybliżając rozumienie praw społecznych najważniejszych teoretyków, przyglądając się sposobom uzasadniania praw społecznych i ich kodyfikacjom w dokumentach międzynarodowych, unijnych i krajowych, autorka nie zawęża znaczenia tych praw jedynie do roszczeń socjalnych i ekonomicznych oraz podkreśla ich znaczenie dla polityki społecznej.

 

Uwaga! Ostatni egzemplarz książki, posiada uszkodzoną okładkę!

 

Wstęp

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka praw społecznych

1.1. Trzy generacje praw

1.2. Prawa socjalne czy społeczne?

1.3. Miejsce praw społecznych w rodzinie praw człowieka

Konkluzja

Rozdział 2. Przesłanki kształtowania się praw społecznych

2.1. Th omas H. Marshall: prawa społeczne a status obywatela

2.2. Otto von Bismarck: pierwsze uprawnienia socjalne

2.3. Welfare state: wolność przez państwo

Konkluzja

Rozdział 3. Aksjologiczne uwarunkowania praw społecznych w nauce o polityce społecznej

3.1. Godność jako źródło praw społecznych

3.2. Sprawiedliwość jako wartość konstytuująca politykę społeczną

3.3. Równość jako cecha obywatelstwa

3.4. Bezpieczeństwo socjalne versus wolność

Konkluzja

Rozdział 4. Prawa społeczne w prawie międzynarodowym, unijnym i krajowym

4.1. Prawa społeczne w dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych

4.2. Prawa społeczne Rady Europy

4.3. Zakres gwarancji socjalnych w dokumentach unijnych

4.4. Prawa społeczne w konstytucjach

Konkluzja

Rozdział 5. Prawa społeczne jako uprawnienia i obowiązki w dziedzinie polityki społecznej

5.1. Prawa społeczne a polityka społeczna

5.2. Prawo do pracy czy prawo do dochodu obywatelskiego: praca jako centralny problem polityki społecznej

5.2.1. Prawo do pracy w systemie uniwersalnym i krajowym

5.2.2. Historia – praca jako wartość

5.2.3. Praca a polityka społeczna

5.3. Prawo do edukacji jako przeciwdziałanie ubóstwu

5.3.1. Prawo do edukacji w systemie uniwersalnym i krajowym

5.3.2. Historia – wzrost roli państwa

5.3.3. Wyzwania edukacyjne

5.3.4. Koszty w edukacji

5.4. Prawo do ochrony zdrowia w obliczu eksplozji kosztów i trendów demograficznych

5.4.1. Prawo do ochrony zdrowia w systemie uniwersalnym i krajowym

5.4.2. Historia – ochrona zdrowia jako integralna część polityki społecznej

5.4.3. Dylematy w opiece zdrowotnej

5.5. Prawo do pomocy społecznej jako nieodłączna część obywatelstwa

5.5.1. Prawo do pomocy społecznej w systemie uniwersalnym i krajowym

5.5.2. Krótka historia – od miłosierdzia do praw

5.5.3. Niektóre problemowe aspekty współczesnej pomocy społecznej

Konkluzja

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks pojęć

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter