Rzymska poezja sceniczna. Cecyliusz Stacjusz. Fragmenty zaginionych sztuk

Barbara Hartleb-Kropidło
ISBN: 83-229-2447-X
Liczba stron: 200
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2003
Nakład wyczerpany

Cecyliusz Stacjusz, jeden z twórców dramatu łacińskiego, poświęcił się palliacie podgatunkowi komedii wzorowanemu na greckich oryginałach (w przeciwieństwie do togaty, komedii na motywach rzymskich). Dorobek innych autorów palliaty, takich jak Plaut, Terencjusz i Turpiliusz, został obszernie opracowany. Dorobek Cecyliusza nie. I trudno się właściwie dziwić: wiemy wprawdzie, że napisał Cecyliusz przynajmniej 42 komedie (tyle tytułów zachowało się do naszych czasów), ale przetrwało z nich do naszych czasów zaledwie niespełna 300 wierszy w około 190 fragmentach z reguły są to jedno- i dwuwierszowe cytaty, przytoczone przez pisarzy późniejszych ze względu na zawarte w nich osobliwości gramatyczne lub ponadczasowe, oryginalne myśli o charakterze ogólnym. W tej sytuacji autorka, pragnąca poznać warsztat poetycki Cecyliusza i ocenić jego oryginalność, podjęła się pracy porównywalnej z rekonstrukcją dinozaura na podstawie kilku niekompletnych kostek. A nawet jeszcze trudniejszej, gdyż o ile zoolog mniej więcej wie, czy ma do czynienia z łapą przednią, czy tylną, z ogonem czy czaszką, o tyle tu niemożliwe było ułożenie cytatów chronologicznie lub tematycznie ze względu na ich niewielkie rozmiary można to było zrobić tylko... alfabetycznie. Mimo to analiza się powiodła.

Dzięki pracy Barbary Hartleb-Kropidło dowiadujemy się o autorze rzeczy absolutnie nowych: jak wyglądał zasób słów, którymi się posługiwał, na czym polegało jego nowatorstwo i oryginalność oraz pozycja w historii rozwoju literackiego języka łacińskiego epoki archaicznej. A także tego, że pozostawał pod przemożnym wpływem Plauta, największego z rzymskich komediopisarzy, że Cycero uważał go za największego rzymskiego komediopisarza i ciekawego myśliciela, że w końcu ma on swój znaczący udział w kształtowaniu się idei rzymskiej humanitas.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter