Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego

Bogusława Dobek-Ostrowska (red.)
ISBN: 83-229-2590-5
Liczba stron: 190
Rok wydania: 2005

Wprowadzenie (Bogusława Dobek−Ostrowska)

Rozdział I. Profesjonalizacja kampanii wyborczych we współczesnym świecie i jej konsekwencje (Bogusława Dobek−Ostrowska)

1. Pojęcie profesjonalizacji komunikowania politycznego

2. Kategoria zawodowych komunikatorów

3. Rozwój konsultingu politycznego i jego konsekwencje

4. Modele kampanii wyborczych ze względu na bazę organizacyjną

4.1. Amerykański „wyjątek”

4.2. Model zachodnioeuropejski

4.3. Nowe demokracje

5. Wnioski

Bibliografia

Rozdział II. Media masowe w amerykańskich wyborach prezydenckich w 2004 roku (Tomasz Płudowski)

1. Amerykański system komunikowania politycznego

2. Kampania 2004 r. w mediach

3. Rola i wpływ mediów

Bibliografia

Rozdział III. Rola telewizji w wyborach. Przykład niemiecki (Zbigniew Oniszczuk)

1. Naukowa analiza oddziaływania telewizji na wyborców w RFN−ie

2. Obszary szczególnego wpływu telewizji na postawy wyborców

3. Udział telewizji w kształtowaniu opinii wyborców podczas wyborów do Bundestagu w 2002 r.

4. Społeczny kontekst niemieckich wyborów w 2002 r.

Bibliografia

Rozdział IV. Negatywna telewizyjna reklama polityczna. Doświadczenia amerykańskie i polskie (Marek Mazur)

1. Negatywna reklama polityczna w telewizji – początki i próba zdefiniowania

2. Funkcje reklamy negatywnej

3. Oddziaływanie reklamy negatywnej

4. Reklama negatywna – studia przypadków

4.1. „Alternatywa” w kampanii 2001 r.

4.2. Reklama negatywna przeciwko A. Kwaśniewskiemu w kampanii 2000 r.

5. Uwagi końcowe

Bibliografia

Rozdział V. Proces planowania strategii wyborczej. Studium przypadku (Dariusz Skrzypiński)

1. Cel kampanii: zdobycie co najmniej 4 mandatów poselskich

2. Grupy celowe kampanii: twardy i miękki elektorat AWS−u, miękkie elektoraty UW, ROP−u i PSL−u oraz wyborcy niezdecydowani

2.1. Środki służące przejęciu wyborców UW

2.2. Środki służące przejęciu wyborców ROP−u

2.3. Środki służące przejęciu wyborców PSL−u

2.4. Środki służące przejęciu wyborców niezdecydowanych

3. Geografia wyborcza

3.1. Taktyka w gminach objętych powodzią

3.2. Taktyka w gminach nieobjętych powodzią

3.3. Taktyka we Wrocławiu .

4. Promocja w obrębie określonych grup społecznych

4.1. Promocja wśród kobiet

4.2. Promocja wśród młodzieży

4.3. Promocja wśród przedsiębiorców

5. Komunikowanie polityczne

5.1. Reklama drukowana

5.2. Radio i telewizja

Bibliografia

Rozdział VI. Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej (Marek Jeziński)

1. Autokreacja wizerunku w procesie komunikowania politycznego

2. Wizerunek polityczny

3. Typy wizerunków politycznych

4. Uwagi końcowe

Bibliografia

Rozdział VII. Kampania zmarnowanych szans – polskie doświadczenia z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku (Mariusz Kolczyński)

Bibliografia

Rozdział VIII. Pozycjonowanie oferty politycznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 roku (Marzena Cichosz)

1. Pozycjonowanie produktów na rynku wyborczym

2. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Polsce – pozycjonowanie oferty komitetów wyborczych

3. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział IX. Wizualna kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 roku (Małgorzata Janik−Wiszniowska, Robert Wiszniowski)

Wprowadzenie

1. Platforma Obywatelska

2. Liga Polskich Rodzin

3. Prawo i Sprawiedliwość

4. Samoobrona

5. Sojusz Lewicy Demokratycznej–Unia Pracy

6. Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Unia Wolności

8. Socjaldemokracja Polska

9. Podsumowanie

Bibliografia

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter