Status prawny obywatela RP po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Barbara Mielnik (red.)
ISBN: 83-229-2585-9
Liczba stron: 181
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Książka jest zbiorem referatów z konferencji Katedr Prawa Międzynarodowego, ktora miała miejsce w dniach od 13 do 15 maja 2004 roku w Opolnicy.

Referaty

  • Obywatelstwo Unii Europejskiej a obywatelstwo polskie
  • Zasada niedyskryminacji/równego traktowania w prawie wspólnotowym
  • Znaczenie zasady efektywnej ochrony praw podmiotowych dla obywateli RP
  • Status obywateli polskich w świetle uregulowania dotyczących swobody przemieszczania się osób w Unii Europejskiej
  • Uprawnienia obywateli polskich wynikające z konwencji z Schengen Głosy w dyskusji
  • Referat prof. Stefana M. Grochalskiego; “Obywatelstwo Unii Europejskiej a obywatelstwo polskie”
  • Wizy państw trzecich dla obywateli polskich w Unii Europejskiej
  • Zasada efektywności w systemie prawnym WE/UE. Uwagi na tle referatu A. Cieślinskiego

Artykuły uzupełniające

  • Charakter obywatelstwa Unii Europejskiej
  • Zasada efektywnego obywatelstwa w prawie międzynarodowym i europejskim

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter