Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 3

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 144
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy Czytelnikom trzeci już tom z serii "Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne", będący dowodem rosnącej aktywności intelektualnej i naukowej studentów naszego Wydziału. Zawiera on niektóre z referatów wygłoszonych przez uczestników studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na II Międzynarodowej Konferencji pt. "Problemy polityki gospodarczej na tle procesów integracji i globalizacji gospodarki", zorganizowanej przez Naukowe Koło Ekonomistów (NKE) w grudniu 2004 r., a także otwierający ten tom referat przygotowany przez członka Koła Prawa Konstytucyjnego, co - jak sądzimy - wyznaczy nowy kierunek rozwoju serii, w której będą się ukazywać najlepsze prace przygotowane przez członków wszystkich kół naukowych WPAiE. Wierzymy, że studencki ruch naukowy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii będzie się dalej rozwijał, a materialnym dowodem będą kolejne tomy.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter