Prace Psychologiczne LVII. Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Tom VI

Stanisław A. Witkowski (red.)
ISBN: 83-229-2413-5
Liczba stron: 458
Rok wydania: 2003

Niniejszy tom jest częścią dorobku Ogólnopolskiej Konferencji "Sukces w zarządzaniu", która odbyła się w Szklarskiej Porębie w październiku 2002 roku. Konferencja "Sukces w zarządzaniu" jest cykliczną imprezą naukową, organizowaną przez Zakład Psychologii Zarządzania Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrę Zarządzania Kadrami Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.Tom VI poświęcony jest problemom społecznym i psychologicznym i zawiera 30 artykułów, które można podzielić na 4 grupy. Pierwsza dotyczy psychologicznych uwarunkowań sukcesu, druga część poświęcona jest metodom oceny i prognozowania sukcesu, część trzecia - psychologicznym kosztom sukcesu, natomiast część czwarta, objemująca trzy artykuły, uwarunkowaniom sukcesów w zdobywaniu rynku. Piąta część tomu zawiera bogatą dyskusję.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter