Daleko czy blisko. Dystans interakcyjny w wybranych sytuacjach społecznych

Bożena Janda-Dębek
ISBN: 83-229-2366-X
Liczba stron: 206
Rok wydania: 2003

Wprowadzenie

Rozdział I. Relacje człowieka z przestrzenią

Rozdział II. Wieloaspektowe uwarunkowania relacji przestrzennych

Rozdział III. Czynniki dalekiego wpływu – biologiczne uwarunkowania zachowania człowieka Rozdział IV. Czynniki dalekiego wpływu – historyczno-kulturowe wzorce ustalania dystansu Rozdział V. Czynniki bliskiego wpływu – podmiotowe wyznaczniki kształtowania dystansu fizycznego

Rozdział VI. Bezpośrednie czynniki ustalania dystansu – właściwości sytuacji i charakterystyka procesów jej percepcji

Rozdział VII. Ustalanie dystansu w wybranych sytuacjach społecznych – problematyka badań własnych

Rozdział VIII. Subiektywne odzwierciedlenie rodzajów sytuacji przez podmiot a wielkość dystansu Rozdział IX. Kategorie sytuacji

Rozdział X. Wybrane cechy osobowości a wielkość dystansu

Rozdział XI. Wielkość dystansu i jego predyktory w warunkach pomiaru naturalnego

Rozdział XII. Osobowościowe i sytuacyjne predyktory dystansu fizycznego w wybranych kategoriach sytuacji społecznych

Strukturalne modele empiryczne

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter